Latvijas Universitātes fakultātes: vēsturiskā attīstība

 

 

 

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka ir galvenais LU studiju un pētniecības dara informācijas resursu centrs. Par godu LU 90 gadu jubilejai LU Bibliotēka izveidojusi virtuālo izstādi „Latvijas Universitātes fakultātes: vēsturiskā attīstība”, kas sniedz īsu ieskatu LU fakultāšu vēsturē.

LU ir dibināta 1919. gadā. Tās pirmais nosaukums bija Latvijas Augstskola, un tās darbības sākumā studentiem tika piedāvātas studiju iespējas 9 fakultātēs, kuru skaits vēlāk pieauga līdz 11 fakultātēm. Otrā Pasaules kara sākumā 1940. gadā LU darbībā notika dažādas pārmaiņas, tika likvidētas esošās fakultātes, pārtraukta vairāku fakultāšu darbība, kā arī mainīti fakultāšu nosaukumi. Pēc 1945. gada notika reorganizācijas process, kurā tika sapludinātas dažādas fakultātes, un 50. gadu beigās LU pastāvēja tikai 5 fakultātes, tomēr pēc pāris gadiem fakultāšu skaits atkal palielinājās. 1991. gada septembrī tiek apstiprināta atjaunotā LU Satversme, un pārmaiņas LU darbībā turpinās vēljoprojām, un šobrīd LU darbojas 14 fakultātes.

LU galvenā ēka atrodas Rīgas centrā, Raiņa bulvārī 19, kas ir arī Juridiskās, Teoloģijas un Datorikas fakultātes mājvieta. Ēka ir celta 1869. gadā pēc arhitekta Gustava Hilbiga projekta. Šo ēku cēla kā Rīgas Politehnikuma ēku. No 1896. gadā šo iestādi pārdēvēja par Rīgas Politehnikuma institūtu, kas pastāvēja līdz 1918. gadam. Nodibinoties LU, 1919. gadā ēka tika nodota jaunās universitātes rīcībā.         

Latvijas Universitātes fakultāšu vēsturiskā attīstība

Latvijas Universitātes fakultātes

Izmantotie informācijas avoti