Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pirmsākumi meklējami jau 1920. gada, kad LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē tika izveidota Fiziskās ģeogrāfijas katedra. Savukārt 1944. gadā, sadalot LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti, viena no fakultātēm, ko izveidoja, bija Ģeogrāfijas fakultāte. Pēc Otrā Pasaules kara tika izveidota atsevišķa Ģeoloģijas un augsnes fakultāte, tā tika veidota pēc Maskavas Valsts universitātē esošās fakultātes parauga. 1949. gadā Ģeoloģijas un augsnes fakultāti likvidēja, pievienojot fakultātes katedras Bioloģijas un Ģeogrāfijas fakultātei, izveidojot Ģeogrāfijas un ģeoloģijas fakultāti. Tomēr vēlāk 1951. gadā tika slēgta ģeoloģijas nodaļa un atjaunota Ģeogrāfijas fakultāte. 1990. gadā tika atjaunotas ģeoloģijas studijas un atsāka sagatavot profesionālus ģeologus Latvijā. Fakultātē noritošās pārmaiņas turpinājās, un 1995. gadā tika mainīts fakultātes nosaukums no Ģeogrāfijas fakultātes uz Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ēka, Alberta ielā 10.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes renovētās bibliotēkas atklāšana

LU Ģeoloģijas muzeja vitrīna.

Savā pastāvēšanas laikā fakultāte ir daudz ceļojusi pa Rīgu, pirmā fakultātes mājvieta bija Kronvalda bulvārī 1, vēlāk tā atradās Raiņa bulvārī 29, 1971. gadā tā tika pārcelta uz Kr. Valdemāra ielu 48, bet 1978. gadā ieguva mājvietu Jūrmalas gatvē 74/76, tomēr 1983. gadā, LU izveidojot Pedagoģijas fakultāti, Ģeogrāfijas fakultāte tika pārcelta uz tagadējām telpām Alberta ielā 10.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē iespējams apgūt ģeogrāfiju, ģeoloģiju un vides zinātnes, kuras 2008. gadā studēja jau 696 studenti. Alberta ielā 10 atrodas arī LU Ģeoloģijas muzejs, kas ir LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja struktūrvienība. LU Ģeoloģijas muzeja galvenais uzdevums ir dot iespēju studentiem, skolniekiem un citiem interesentiem gūt vajadzīgās zināšanas, bet zinātniekiem veikt pētniecības darbus.

Ģeogrāfijas, ģeoloģija un vides zinātnes bakalaura un maģistra studiju programmu ietvaros notiek gan dažādas mācību ekskursijas, gan lauku kursi. Tāpat fakultātē katru gadu tiek rīkots Rudens un pavasara ģeorallijs, kas ir 3-4 dienu ilgs laivu brauciens pa kādu Latvijas upi ar nakšņošanu teltīs. Tiek rīkotas arī Ģeodienas – fakultātes jubilejas atzīmēšanas pasākums, kas norisinās katru gadu nedēļas garumā.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti