Moderno valodu fakultāte

Latvijas Universitātes (LU) Moderno valodu fakultātes pirmsākumi meklējami jau 1965. gadā, kad no Filoloģijas fakultātes tika atdalīta Svešvalodu fakultāte. Vēlāk tā tika pārdēvēta par Moderno valodu fakultāti. Šobrīd Moderno valodu fakultāte atrodas Visvalža ielā 4a, vienā ēkā ar Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāti.

LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.

LU Moderno valodu fakultātes prezentācijas pasākums "LU dārzs" Vērmanes dārzā, 2004. gads

LU Moderno valodu fakultātes prezentācijas pasākums "LU dārzs" Vērmanes dārzā, 2004. gads

Moderno valodu fakultāte piedāvā Eiropas, Amerikas un Āzijas valodu un kultūru studiju programmas. Studiju programmas ir starptautiski akreditētas, fakultātē bieži uzstājas un pasniedz ievērojams skaits vieslektoru no Eiropas un Āzijas valstīm.

Šajā akadēmiskajā gadā fakultāte uzsāka divu jaunu programmu īstenošanu: bakalaura studiju programmu „Moderno valodu un biznesa studijas” un profesionālo maģistra studiju programmu „Konferenču tulkošana”. 2008. gadā fakultātē studēja vairāk kā 1600 studentu, norādot uz jauniešu ieinteresētību dažādu valodu un kultūru apguvē. Fakultātes absolventi vienlīdz sekmīgi strādā gan valsts struktūrās, veic tulku, tulkotāju un menedžeru pienākumus dažādās starptautiskās biznesa sfērās, gan arī paši veido veiksmīgus uzņēmumus.

Ar 2009. gada 1. septembri ir uzsākta Moderno valodu fakultātes un Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes reorganizācija, veidojot jaunu fakultāti – Humanitāro zinātņu fakultāti.

Moderno valodu fakultātes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti