Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

1982. gada 23. februārī tika izveidota Pedagoģijas fakultāte, tomēr studijas tajā sākās tikai 1983. gadā. Fakultāte tika izvietota Jūrmalas gatves 74/76 telpās, kur iepriekš atradās Ģeogrāfijas fakultāte. Pēc sešiem gadiem 1988. gadā fakultāte piedzīvoja savu pirmo izlaidumu, un to absolvēja 97 skolotāji.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte ēka Jūrmalas gatvē 74/76

2006. gada informācijas dienas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.

90. gadu sākumā tika izveidota Psiholoģijas katedra, kā arī fakultātē tika iekļauta Latvijas Universitātes (LU) Fiziskās audzināšanas un sporta katedra, kas izstrādāja un sāka īstenot profesionālo studiju programmu veselības un sporta izglītībā. Vēlāk fakultātē izveidoja Izglītības informātikas katedru un Klīniskās psiholoģijas katedru. 1995. gadā tika papildināts fakultātes nosaukums, tā kļuva par Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti. 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte ēka Jūrmalas gatvē 74/76

Netradicionālās sporta spēles Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 2009. gadā

Pašreiz fakultātē ir četras nodaļas: Izglītības zinātņu nodaļa, Pedagoģijas nodaļa, Psiholoģijas nodaļa, Skolotāju izglītības nodaļa, kā arī Veselības un sporta izglītības centrs un Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs. 1999. gadā Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē studēja otrais lielākais studentu skaits visā LU. 2008. gadā Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē studēja vairāk kā 3700 studentu, tādejādi studentu skaita ziņā tā saglabājusi otrās lielākā fakultātes statusu LU. Fakultātē darbojas arī divi institūti – Izglītības pētniecības institūts un Pedagoģijas zinātniskais institūts.

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē regulāri notiek Skolotāju dienas svinības, ko tradicionāli organizē pirmkursnieki kopā ar Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Studentu pašpārvaldi, studentu un mācībspēku Ziemassvētku pasākums, sakopšanas talkas fakultātes un Anniņmuižas apkārtnē un Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Netradicionālās sporta spēles, kā arī citi pasākumi.

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes tīmekļa vietne

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Studentu pašpārvaldes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti