Datorikas fakultāte

2009. gada 16. martā Latvijas Universitātē (LU) izveidota Datorikas fakultāte. Datorikas fakultāte izveidota uz līdzšinējās LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas bāzes, un par jaunās fakultātes dekānu ievēlēts bijušās LU FMF Datorikas nodaļas vadītājs prof. Juris Borzovs. Fakultātē, jau pašās tās darbības sākumā, studē 999 studenti.

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pirmais izlaidums

Zinātnieku nakts 2009 Latvijas Universitātē Robotu demonstrējumi Datorikas fakultātē 2009. gadā

Datorikas fakultāte realizē programmēšanas un datortīklu administrēšanas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, datorzinātņu bakalaura studiju programmu, vidusskolas informātikas skolotāja otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, datorzinātņu maģistra studiju programmu, datorzinātņu doktora studiju programmu un kopā ar citām trijām LU fakultātēm arī dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotāja profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu. Šogad Datorikas fakultāte arī aizvadīja savu pirmo izlaidumu, kurā diplomus saņēma 255 absolventi.

Datorikas fakultāte piedalās dažādas konferencēs un pasākumos. Šogad tā piedalījusies testēšanas profesionāļu 10. konferencē "Efektīva testēšana", starptautiskajās EUROBOT 2009 sacensībās, kurās ieguva 14. vietu, un citos pasākumos. Tāpat fakultāte šogad rīkojusi informātikas skolotāju semināru – profesionālās pilnveides kursus, un citus pasākumus. Viena no senākajām datoriķu tradīcijām vēl no Fizikas un matemātikas fakultātes laikiem – ikgadējā Programmētāju diena, kuras ietvaros kopš 1986. gada, atzīmējot pasaulē pirmās programmētājas un angļu matemātiķes lēdijas Adas Lavleisas dzimšanas dienu, piešķir lēdijas Adas Lavleisas stipendiju matemātikā, datorzinātnē un to pielietojumos, kuru saņem studente –sieviete; tā paredzēta, lai studentes aktīvāk iesaistītos zinātniskajā darbā un tā popularizēšanā. Kopš 1991. gada, atzīmējot pasaulē pirmās programmējamās rēķinmašīnas konstruktora Čārlza Bebidža dzimšanas dienu, piešķir Čārlza Bebidža prēmiju, kuru saņem Datorikas fakultātes students – vīrietis par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnēs un to popularizēšanā.

Datorikas fakultātes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti