Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu bibliotēka (Jelgavas ielā 1) piedāvā aplūkot video izstādes par godu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) bijušajiem mācībspēkiem, profesoriem – Ojāram Āboltiņam un Guntim Eberhardam.

Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu bibliotēka (Jelgavas ielā 1) piedāvā aplūkot video izstādes par godu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) bijušajiem mācībspēkiem, profesoriem – Ojāram Āboltiņam un Guntim Eberhardam.

Video izstādēs tiek sveikti bijušie LU ĢZZF mācībspēki skaistajā dzīves jubilejā. Abi profesori ir vienaudži, viņus vieno ne tikai zinātniskais darbs LU ĢZZF, bet arī skolas gadi Smiltenes vidusskolā.

Ojārs Āboltiņš ir LU emeritētais profesors, valsts emeritētais zinātnieks, ģeoloģijas habilitētais doktors un  ģeogrāfijas zinātņu doktors. Profesora zinātniskie sasniegumi ir ledāja augstieņu klasifikācijas izveidošana un salveida akumulatīvi glaciostrukturālo augstieņu veidošanās teorijas izstrādāšana. Pasniedzis lekcijas vispārīgajā ģeoloģijā, hidroģeoloģijā un Latvijas ģeoloģijā, vadījis lauka prakses un kursus, organizējis ekspedīcijas dažādos Latvijas apvidos, bijis Fiziskās ģeogrāfijas (tagad Dabas ģeogrāfijas katedra) katedras vadītājs, un gadu gadiem – studentu iemīļots pats populārākais pasniedzējs (1974–2009).

 

Guntis Eberhards ir emeritētais profesors un habilitētais ģeogrāfijas doktors. Profesors ar ģeogrāfiju saistīts jau kopš studiju uzsākšanas Latvijas Valsts Universitātē (LVS). Pedagoģisko darbu uzsāka, kad tika ievēlēts par asistentu, bet vēlāk par vecāko pasniedzēju Fiziskās ģeogrāfijas katedrā (tagad Dabas ģeogrāfijas katedra). Profesora zinātniskā darbība ir saistīta ar upju ieleju veidošanos un mūsdienu procesiem upju ielejās. Paralēli pasniedzēja darbam bijis Ģeogrāfijas fakultātes dekāns (1969–1973 un 1985–1988) – tā laika jaunākais fakultātes un, ļoti iespējams, arī LU un LVU dekāns.

 

Par katru šīgada jubilejas jubilāriem ir izveidota video izstāde, kurā apsveikumu saka ĢZZF dekāne prof. Zaiga Krišjāne. Video var iepazīties ar profesoru dzīves gājumu, nozīmīgākajām monogrāfijām un ĢZZF mācībspēku apsveikumiem.

Abu profesoru sveicēju pulkam pievienojas arī LU Bibliotēkas kolektīvs! Novēlām turpināt būt aktīviem LU Bibliotēkas lasītājiem un aicinām apmeklēt bibliotēku, lai atrastu literatūru vaļaspriekiem vai nozares jaunumiem, kā arī piedalītos daudzpusīgajās LU Bibliotēkas aktivitātēs.

Lai interesanta skatīšanās un klausīšanās. Uz tikšanos LU Bibliotēkā!


Izmantotie informācijas avoti:

Prof. Vitālijs Zelčs. Profesors Guntis Eberhards// No: LU Bibliotēkas izstādes. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesori (1944 – 2009). Pieejams: https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/izstades/virtualas-izstades/geografijas-un-zemes-zinatnu-fakultates-profesori-1944-2009/

Prof. Vitālijs Zelčs. Profesors Ojārs Āboltiņš// No: Profesors Guntis Eberhards : bibliogrāfiskais rādītājs. Rīga: LU, 1996, 5.-12. lpp. Pieejams arī: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/40732

Dalīties

Saistītais saturs