Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesori (1944 – 2009)

Atzīmējot Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dibināšanas 65. gadadienu, LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēka, sadarbībā ar fakultātes mācībspēkiem un Ģeoloģijas muzeju, izveidojusi dāvanu fakultātei - izstādi "Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes profesori (1944 – 2009)".

Izstāde iepazīstina ar Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesoriem, kuri ieguldījuši darbu fakultātes veidošanā un attīstībā. Ekspozīciju veido profesoru Ādolfa Kraukļa (1937 – 2006), Aijas Mellumas, Antona Kolotijevska (1917 – 1982), Gunta Eberharda, Ģederta Ramana (1889 –1964), Igora Danilāna (1928 – 2007), Māra Laiviņa, Matveja Kadeka (1897 – 1950), Natālijas Temņikovas (1904 – 1984), Ojāra Āboltiņa un Visvalža Kurša (1928 – 2000) biogrāfiski apraksti, galveno uzmanību pievēršot profesoru zinātniskajai darbībai un saistībai ar fakultāti. Izstādi papildina fotogrāfijas no konferencēm, praksēm, izbraukumiem, kā arī publicēto monogrāfiju attēli.

No 19. novembra šī izstāde apskatāma arī Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes telpās (Alberta ielā 10).

Izstādē izmantotas fotogrāfijas no LU Vēstures muzeja, LU Ģeoloģijas muzeja un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes darbinieku personīgajām kolekcijām.