Pakalpojuma veids Vienība Cena, EUR
Kopēšanas pakalpojums no LU Bibliotēkas materiāliem 1
Melnbaltā kopēšana 1 lpp. 0,06
Informācijas izdrukāšanas pakalpojumi no LU Bibliotēkas materiāliem 1
Melnbaltā izdruka

1 lpp.

0,07
Krāsainā izdruka 1 lpp. 0,90
Citi ar LU Bibliotēkas rīcībā esošās informācijas izmantošanu saistītie pakalpojumi 1
Skenēšana (BMP, JPG, TIFF, PDF) 1 lpp. 0,20 
Informācijas resursu saraksta sastādīšana / bibliogrāfiskā rādītāja sagatavošana (samaksa pēc patērētā laika) 1 h 4.25

Informācijas resursa pasūtīšana no ārvalstīm (Starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi)

Informācijas resursa pasūtīšana no Latvijas bibliotēkām (starpbibliotēku abonementa pakalpojumi)

  Pasta pakalpojumu
izmaksas
Līgumsods par 1 informācijas resursa izmantošanu (par katru nokavētu dienu virs noteiktā termiņa)

1 diena

0,20

Līgumsods par katru "Nakts abonements" informācijas resursa izmantošanas nokavēto stundu 1h 1,40

Ekskursijas gida pakalpojums

valsts valodā
svešvalodā

 

 1h
 1h

 

8,00 
18,00 

Digitalizācijas pakaplojums pēc pieprasījuma 

Skenēšanas pakalpojumi (sākot no 300 dpi) 
Skenēšanas pakalpojumi (ar teksta atpazīšanu (OCR))
Skenēšanas pakalpojumi attēliem līdz A4 par 1 vienību
Skenēšanas pakalpojumi attēliem līdz A3 par 1 vienību 
Skenēšanas pakalpojumi lielformātam par 1 vienību

1 lpp.
1 lpp.
1 lpp.
1 lpp.
 1 lpp. 

0,30 
0,50 
4,00
6,00 
10,00 

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "e" apakšpunktu.

Veicot pārskaitījumu uz LU kontu par LU Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vai nokavējumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus: 

Saņēmējs: Latvijas Universitāte  

Reģ.Nr.: LV 90000076669 

Konti:

EUR maksājumiem:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805

  • ar norādi „LU Bibliotēkai par (norādot konkrētu pakalpojumu)" vai 
  • ar norādi „LU Bibliotēkai līgumsods”.

Pēc maksājuma veikšanas lūdzam maksājuma uzdevumu elektroniski nosūtīt uz konkrētās nozaru bibliotēkas e-pastu. Pieņemam tikai no internetbankas lejuplādētus maksājuma uzdevumus pdf formātā.