Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā departamenta direktors profesors Dr. biol. Didzis Elferts ir pozitīvi noskaņots par sabiedriskās zinātnes (Citizen Science) attīstību un saskata vairākus tās attīstības virzienus Latvijas Universitātē un Latvijā.  

Šī gada sākumā tika apstiprināta ,,Latvijas Universitātes atvērtās zinātnes politika’’, paredzot atvērtās zinātnes vairāku virzienu attīstību arī LU. Viens no virzieniem ir saistīts ar sabiedrisko zinātni, kas ir plašs un dažādi interpretēts jēdziens.

Profesors sabiedriskai zinātnei pievērsies, papildinot saturu portālā Dabasdati.lv. Portāla mērķis ir veicināt Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību, izglītot sabiedrību un veicināt tās sadarbību ar zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem.

Jautāts par sabiedriskās zinātnes kontekstiem Latvijas zinātniskajā komūnā, pētnieks pozitīvi vērtē šo iniciatīvu.

“Iedzīvotāju iesaiste ļauj pētījumus veikt daudz plašākā mērā, protams, ja izdodas iesaistīt plašu sabiedrības loku, ko atsevišķiem zinātniekiem nebūtu iespējams pašiem aptvert piemēram, laika vai finanšu ierobežojumu dēļ,” uzsver D. Elferts.

Kā vienu no piemēriem viņš min dažādus dabas procesu pētījumus – pirmo pavasara migrējošo putnu ierašanos un augu fenoloģiskos pētījumus, kad izplaukst lapas.

Viņaprāt portāls dabasdati.lv ir ļāvis gan iesaistīt daudz jaunus interesentus, gan arī sniedzis būtisku ieguldījumu izplatības pētījumos. Tomēr vienmēr būs cilvēki, kas apzināti vai neapzināti sniedz nepatiesu informāciju, kā negatīvo sabiedriskās zinātnes aspektu izceļ pētnieks.

D. Elferts uzskata, ka viņa pārstāvētajā jomā – bioloģijā – sabiedriskā zinātne ir attīstīta. “Lai būtu lielāka iesaiste šajos procesos, vairāk ir jāstrādā dažādām nevalstiskajām organizācijām un biedrībām,” bilst zinātnieks.

Šogad LU tiek uzsākts projekts, kurš ir tieši saistīts ar sabiedrisko zinātni. LU Bibliotēka piedalās starptautiskā partnerības projektā LibOCS, kura laikā ir iecerēts noskaidrot pakalpojumus sabiedriskās zinātnes iniciatīvas atbalstam, kuras varētu īstenot atmiņas institūcijas: gan bibliotēkas, gan arhīvi, gan muzeji.

Projekta aktualitātēm var sekot līdzi LibOCS oficiālajā tīmekļa vietnē.

 

Kāds ir Jūsu viedoklis par sabiedrisko zinātni? 

Aicinām savu viedokli paust anketā –  APTAUJAS ANKETA PIEEJAMA ŠEIT.

     

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības “Erasmus+” stratēģiskās partnerības programmas (LibOCS projekta Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125) atbalstu.

Dalīties

Saistītais saturs

LU Bibliotēka aicina uz tīmekļsemināru par atvērto zinātni
02.05.2022.

LU Bibliotēka aicina uz tīmekļsemināru par atvērto zinātni

LU Bibliotēka aicina uz tīmekļsemināru par atvērto zinātni
02.05.2022.

LU Bibliotēka aicina uz tīmekļsemināru par atvērto zinātni

LU pētnieki – LZA vārdbalvu, jauno zinātnieku balvu un Senāta pateicības rakstu saņēmēji
28.04.2022.

LU pētnieki – LZA vārdbalvu, jauno zinātnieku balvu un Senāta pateicības rakstu saņēmēji