Juridiskā Zinātne/ Law

Latvijas Universitātes Žurnāls „Juridiskā zinātne” (Journal of the University of Latvia „Law”) ir LU Rakstu sērijas „Juridiskā zinātne” turpinājums.