Latvijas Universitātes Žurnāls „Juridiskā zinātne” (Journal of the University of Latvia „Law”) ir LU Rakstu sērijas „Juridiskā zinātne” turpinājums. E-žurnāls!

Pieejams: LU Bibliotēkas Krātuvē / Bibliotēkā Raiņa bulvārī