Lielvārdes iela 24, Rīga, LV-1006 

 67551933

 LU Bibliotēkas krātuve

Krātuvē tiek uzglabāts Bibliotēkas vēsturiskais krājums un mazāk izmantotie informācijas resursi. Krātuvē pieejami: LU izdevumu arhīvs, LU izstrādātās disertācijas, iepriekšējo gadu periodiskie izdevumi, daiļliteratūra, audio un video materiāli. Krātuvē atrodas dāvinājumi un speciālās kolekcijas, ko savulaik Bibliotēkai dāvinājuši vai novēlējuši LU profesori  un citi Latvijas zinātniskās elites pārstāvji. Krātuvē atrodas arī vēsturiskie institūciju krājumi: seniespiedumi, gravīras, pergamenti.  Krātuvē izvietoti  aptuveni 1 000 000 eksemplāri.

Ikviens lietotājs var pasūtīt informācijas resursus no Krātuves uz jebkuru nozaru bibliotēku. Pasūtītos izdevumus iespējams saņemt katru ceturtdienu pēc plkst. 15.00  jebkurā klienta norādītajā nozaru bibliotēkā. 

Krājuma veidošana un attīstība ir nepārtraukts process, kurā var iesaistīties ikviens lietotājs.