LU Bibliotēkas Krātuve

 Lielvārdes iela 24, Rīga, LV-1006 

 67551933

 LU Bibliotēkas krātuve

LU Bibliotēkas Krātuves darba laiks: darba dienās 8.30-17.00.

Krātuvē tiek uzglabāts Bibliotēkas vēsturiskais krājums un mazāk izmantotie informācijas resursi. Krātuvē pieejami šādi informācijas resursi: LU izdevumu arhīvs, LU izstrādātās disertācijas, iepriekšējo gadu periodiskie izdevumi, daiļliteratūra, audio un video materiāli. Krātuvē atrodas dāvinājumi un speciālās kolekcijas, ko savulaik Bibliotēkai dāvinājuši vai novēlējuši LU profesori  un citi 20. gs. Latvijas zinātniskās elites pārstāvji. Krātuvē atrodas arī vēsturiskie institūciju krājumi: seniespiedumi latviešu, krievu, vācu, latīņu u.c. valodās, gravīras, pergamenti.  Krātuvē izvietoti  aptuveni 1 000 000 eksemplāri.

Krātuvē lietotājus neapkalpo, bet ikviens lietotājs var pasūtīt informācijas resursus no Krātuves uz jebkuru  nozaru bibliotēku. Pasūtītos izdevumus iespējams saņemt katru ceturtdienu pēc plkst.14.  jebkurā klienta norādītajā nozaru bibliotēkā.