LU Teoloģijas fakultātes izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā.

Pieejams: LU Bibliotēkas Krātuvē / Bibliotēkā Raiņa bulvārī