Embriks Strands savas dzīves laikā ir sakrājis plašu un bagātu bibliotēku par dabaszinātnēm, galvenokārt par zooloģiju. Viņa bibliotēka ir unikāls krājums zooloģijā un entomoloģijā, dažādās Eiropas valodās, īpaši vācu, angļu un franču valodā.

Strands daudz laika un līdzekļu veltīja zinātnei, pētniecībai, grāmatu iegādei, kā arī sarakstei ar citu valstu zoologiem, rezultātā iegūstot vērtīgus izdevumus savai bibliotēkai.

Pēc Stranda nāves radās nesaskaņas par to, kurš būs Stranda bibliotēkas īpašnieks. Saskaņā ar 1927. gada Stranda testamentu, bibliotēka tika novēlēta dažādām ārzemju zoologu biedrībām. Taču pirms nāves profesors bija izteicis vēlēšanos, lai viņa bibliotēka pārietu Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultātes Sistemātiskās zooloģijas katedras īpašumā kā nedalīta vienība, saglabājot nosaukumu "Profesora Stranda bibliotēka".

Bibliotēkas liktenis bija sarežģīts - mainoties dažādām politiskām varām un, Latvijai kļūstot par Padomju Savienības sastāvdaļu, "Profesora Stranda bibliotēka" kā ārvalstu pilsoņa īpašums tika nodēvēta par "bezīpašuma mantu". Visbeidzot "Profesora Stranda bibliotēka" nonāca LU īpašumā un šodien pieejama ikvienam interesentam.

Kolekcija no tās glabāšanās vietas Stranda dzīvoklī Jēkabā ielā 3/5-23 tika pārvesta uz Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes telpām toreizējā F. Gaiļa ielā 10, pēc tam tā atradusies Bibliotēkas krātuvē Lāčplēša ielā, tad LU Bibliotēkas Centrālajā ēkā Kalpaka bulvārī 4, bet pašlaik tā atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē.

Kolekcijā saglabājušies ap 9000 izdevumi, lai arī sākotnēji no Stranda dzīvokļa tika izvests lielāks skaits izdevumu, tie cietuši un zuduši biežās atrašanās vietas maiņas dēļ.

Kolekcijā iekļauto izdevumu saraksts pieejams šeit. Informācija par kolekcijas izdevumiem pieejama skenētajā kartīšu katalogā LU portālā.

Embriks Strands ir dzimis 1876. gadā Norvēģijā, Olas pilsētā. Viņš studējis Oslo Universitātē, kā arī strādājis Oslo Universitātes zooloģijas muzejā. 1906. gadā viņam piešķirta ārzemju stipendija, lai savā specialitātē paplašinātu zināšanas Vācijā, Marburgas Universitātē. No 1907. līdz 1922. gadam viņš darbojās Berlīnes Karaliskajā zooloģijas muzejā, bet no 1912. gada - arī Berlīnes Entomoloģijas muzejā Dālemā, Nīderlandē.

1922. gadā Latvijas Universitāte uzaicināja Embriku Strandu par zooloģijas profesoru. No 1923. gada līdz pat savas dzīves beigām, 1947. gadam, viņš strādāja par zooloģijas profesoru LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē. 

1924. gadā profesoru ievēlēja par LU Hidrobioloģiskās stacijas direktoru, viņš bija arī Sistemātiskās zooloģijas institūta direktors un 1929. gadā saņēma LU Goda doktora grādu. Strands bija aktīvs biedrs dažādās entomologu biedrībās visā Eiropā, viņa vārdā ir nosauktas vairākas jaunas dzīvnieku sugas.

Profesors savas lekcijas lasījis latviski, kaut arī latviešu valodu viņš nav zinājis. Lekcijas viņam pārtulkojuši draugi un pasniedzēji. Otrā pasaules kara laikā, kad daudzi ārzemnieki no Latvijas devās prom, Strands tomēr palika un turpināja strādāt Latvijas Universitātē. Par godu Strandam, viņa dzimtās pilsētas Olas muzeja vadītājs Pauls Breiehāgens ir sarakstījis grāmatu, bet Olas muzejā ir ierīkota atsevišķa ekspozīcijas daļa, kas veltīta Embrikam Strandam.

Izmantotie avoti:

1. Profesora E.Stranda bibliotēka : [sarakste par LU prof. Embrika Stranda (1876-1947) bibliotēkas likteni un E.Stranda testaments] / no kr. val. tulk. un mater. sagat. Jānis Riekstiņš // Latvijas Arhīvi-1997.- Nr. 4 65.-81.lpp.
2. Riekstiņš, Jānis. Profesora Embrika Stranda bibliotēka : [par LU Biol. fak. norv. Prof. (1876-1947) LU novēlētas zin. bibl. likteni]// Izglītība - 1992 - 12.nov. 20.lpp.
3. Zigmunde, Alīda. Grāmata par LU profesoru Strandu : [Par norv. izcelsmes zool. prof. Embrikam Strandam (1876-1947) veltītu Paula Breiehāgena grām. : Ola (Norvēģija), 1994] // Izglītība un Kultūra - 1995.-22.jūn. - 18.lpp. 

 

Profesora Stranda bibliotēkas skenētais kartīšu katalogs

Šeit pieejams Latvijas Universitātes zooloģijas profesora Embrika Stranda (1876-1947) kolekcijas skenētais kartīšu katalogs, kas satur vairāk kā 9000 kartītes PDF formātā, sakārtotas alfabēta secībā.

Jums ir iespējams pārlūkot Stranda kolekciju, kā arī pasūtīt nepieciešamos iespieddarbus elektroniski. Lai pasūtītu izvēlēto izdevumu, sazinieties ar LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamentu darba dienās 8.30-17.00: tālrunis 67551933, e-pasts Laima.Vedike@lu.lv.

 

A (1.7 Mb) F (3 Mb) K (4 Mb) P (4.3 Mb) U (1.3 Mb)
B (6.3 Mb) G (4.1 Mb) L (3.1 Mb) Q (0.05 Mb) V (1.8 Mb)
C (4.3 Mb) H (4.4 Mb) M (6.6 Mb) R (4.2 Mb) W (3.4 Mb)
D (2.6 Mb) I (0.5 Mb) N (1.9 Mb) S (19.6 Mb) Y (0.3 Mb)
E (1.5 Mb) J (1.3 Mb) O (1.1 Mb) T (3.5 Mb) Z (1.2 Mb)