Resursi

LU Bibliotēkas krājumā pieejami ap 1,7 miljoni informācijas resursu vienību:  grāmatas, žurnāli, laikraksti, kartes, notis, rokraksti, attēlizdevumi, skaņu ieraksti, disertācijas u. c. materiāli un vairāk nekā 200 tūkstoši e-resursu dažādās zinātņu nozarēs.

Informācijas resursu izvietojums Bibliotēkā ir strukturēts atbilstoši studiju infrastruktūrai: 

Bibliotēka Aspazijas bulvārī
Bibliotēka Kalpaka bulvārī
Bibliotēka Raiņa bulvārī
Dabaszinātņu bibliotēka
Zinātņu mājas bibliotēka
Humanitāro zinātņu bibliotēka
Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka
Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka

LU Bibliotēkas Krātuve

Krājuma veidošana un attīstība ir nepārtraukts process, kurā var iesaistīties ne tikai LU personāls, bet ikviens lietotājs.

LU Bibliotēkai nepieciešamās grāmatas:

Konsultācijas drukāto un  e-resursu izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu. 
Atsauksmes
, lūdzu, izsakiet šeit!