Žurnālā tiek publicēti raksti par spilgtām un leģendārām personībām un notikumiem dažādos laikmetos.

Pieejams: Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā