L

Langue Francaise 

Laiks   

Latvian Film Magazine   e-žurnāls! Jauns!

Latvijas Arhīvi e-žurnāls!

Latvijas Avīze  

Latvijas Ārsts

Latvijas Intereses Eiropas Savienībā   e-žurnāls!

Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Biļetens  e-žurnāls!

Latvijas Tirgotājs   e-žurnāls!

Latvijas Universitātes Basketbols e-žurnāls!

Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture =Journal of the University of Latvia. History

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas (LZA) Vēstis (A daļa)  e-žurnāls!

Leģendas 

Letonica 

Liepājas Vēstules

Līgavām

Likums un Taisnība

Lilit  

Linguistica Lettica