Kardioloģijas zinātniskais institūts

 
 1. Mintāle, Iveta. Slodzes testa nozīme pacientiem pēc perkutānās koronārās intervences : promocijas darba kopsavilkums / Iveta Mintāle ; darba zinātniskais vadītājs Andrejs Ērglis ; rec.: Andrejs Kalvelis, Gustavs Latkovskis, Aleksandrs Laucevičius (Viļņas Universitāte, Lietuva) ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 116 lpp : il., diagr., tab. - Ietver bibliogr. (54.-61., 109.-116. lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.

  *****

 2. Agrīna pulmonālās arteriālās hipertensijas diagnostika sistēmas sklerodermijas slimniekiem / Andris Skride, Ainārs Rudzītis, Iļja Zakke, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 360.lpp.
   
 3. Amplatzer un HELEX septālo oklūderu salīdzinošs vērtējums priekškambaru starpsienas defektu perkutānā transvazālā slēgšanā. Randomizēts klīnisks pētījums / A. Rudzītis, M. Zabunova, A. Dombrovskis, G. Kamzola, M. Berzina, A. Jegorovs, E. Poikāne, I. Zarakauska, A. Grāve, I. Narbute, I. Zakke, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 37.lpp.
   
 4. Are Paclitaxel-Eluting Stents Better in Unprotected Left Main Coronary Artery Disease? Three-Year Clinical and Intravascular Imaging Results From a Randomized Study / Inga Narbute, Sanda Jegere, Indulis Kumsars, Iveta Mintale, Ilja Zakke, Kristine Bumeistere, Dace Sondore, Alona Grave, Andrejs Erglis. - References: p.543 // Medicina. - Vol.47, N 10 (2011), p.536-543 : fig., tables. - URL: http://medicina.kmu.lt/1110/1110-03e.pdf
   
 5. Bioloģiskās atgriezeniskās saites efektivitāte un izmantojums autonomās nervu sistēmas modulācijā / Evita Vaļēviča, Daina Voita, Vilnis Dzērve, Daina Jēgere, Ligita Smeltere. - Bibliogr.: 47.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068 - Nr.11 (2011), 44.-47.lpp. : diagr., ģīm., tab.
   
 6. A common promoter variant of the gene encoding cyclooxygenase-1 (PTGS1) is related to decreased incidence of myocardial infarction in patients with coronary artery disease / Normunds Licis, Baiba Krivmane, Gustavs Latkovskis, Andrejs Erglis // Thrombosis Research - Kidlington. - ISSN 0049-3848 - Vol.127, iss.6 (2011, June), p.600-602. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21256536
   
 7. Diagnosis of Ischemia-Causing Coronary Stenoses by Noninvasive Fractional Flow Reserve Computed From Coronary Computed Tomographic Angiograms : Results From the Prospective Multicenter DISCOVER-FLOW (Diagnosis of Ischemia-Causing Stenoses Obtained Via Noninvasive Fractional Flow Reserve) Study / Bon-Kwon Koo, Andrejs Erglis, Joon-Hyung Doh, David V. Daniels, Sanda Jegere, Hyo-Soo Kim, Allison Dunning, Tony DeFrance, Alexandra Lansky, Jonathan Leipsic, James K. Min. - References: p.543 // Journal of the American College of Cardiology. - Vol.58, N 19 (2011), p.1989–1997 : fig., tables.
   
 8. Dzīvībai bīstamās aritmijas pacientiem ar akūtu koronāru sindromu agrīnā intrahospitālā periodā: Latvijas akūtu koronāru sindromu reģistra dati / Aija Maca, Iļja Zakke, Svetlana Ratobiļska, Iveta Mintāle, Oskars Kalējs, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 357.lpp.
   
 9. The European Sleep Apnoea Database (ESADA): report from 22 European sleep laboratories / J. Hedner, L. Grote, M. Bonsignore, W. McNicholas, P. Lavie, G. Parati, P. Sliwinski, F. Barbé, W. De Backer, P. Escourrou, I. Fietze, J.A. Kvamme, C. Lombardi, O. Marrone, J.F. Masa, J.M. Montserrat, T. Penzel, M. Pretl, R. Riha, D. Rodenstein, T. Saaresranta, R. Schulz, R. Tkacova, G. Varoneckas, A. Vitols, H. Vrints, J. Zielinski // European Respiratory Journal. - Vol.38, N 3 (2011), p.635-642. - URL: http://erj.ersjournals.com/content/38/3/635.full.pdf

 10. Extended follow-up safety and effectiveness of the Endeavor zotarolimus-eluting stent in real-world clinical practice: Two-year follow-up from the E-Five Registry / Ian Meredith, Martin Rothman, Andrejs Erglis, Keyur Parikh, Chaim Lotan // Catheterization and Cardiovascular Interventions. - Vol.77, N 7 (2011), p.993–1000. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccd.22803/pdf
   
 11. Ērglis, Andrejs. Kardioloģija Latvijā - slogs veselības aprūpes budžetam vai investīcija nākotnē? : [par koronārās sirds slimības un kardioloģisko pacientu ārstēšanu] / Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 17.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068 - Nr.2 (2011), 12.-17.lpp. : diagr., ģīm., sh.
   
 12. Four-Year Follow-Up of TYPHOON (Trial to Assess the Use of the CYPHer Sirolimus-Eluting Coronary Stent in Acute Myocardial Infarction Treated With BallOON Angioplasty) / Christian Spaulding, Emmanuel Teiger, Philippe Commeau, Olivier Varenne, Ezio Bramucci, Michel Slama, Keavin Beatt, Ashok Tirouvanziam, Lech Polonski, Pieter R. Stella, Richard Clugston, Jean Fajadet, Xavier de Boisgelin, Christophe Bode, Didier Carrié, Andrejs Erglis, Bela Merkely, Stefan Hosten, Ana Cebrian, Patrick Wang, Hans-Peter Stoll, Patrick Henry. - References: p.22-23 // JACC: Cardiovascular Interventions. - Vol.4, N 1 (2011), p.14–23 : fig., tables.

 13. Helds, Andrejs. Jauna pieeja aterosklerozes primārajā prevencijā un atlikušā riska mazināšanā / Andrejs Helds, Iveta Mintāle, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: [53.]lpp. // Latvijas Ārsts - Nr.6 (2011), 51.-[53.]lpp. : ģīm.
   
 14. Katetrablāciju kvantitatīvās un kvalitatīvās attīstības tendences Latvijā (2007.-2010. gada dati) / Oskars Kalējs, Kristīne Jubele, Pavels Šipacovs, Maija Vikmene, Kaspars Kupics, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 153.lpp.
   
 15. Klopidogrela efektivitātes novērtējums ar VASP metodi pacientiem pēc stenta implantācijas - pirmā pieredze Latvijā / G. Latkovskis, A. Knipše, I. Urtāne, P. Brūvers, A. Gustafsson, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 43.lpp.
   
 16. Koronārās sirds slimības un tās asociatīvo faktoru morfoloģiskās studijas Latvijas (Rīgas) populācijā / Ojārs Teteris, Kristīne Nevidovska, Jolanta Vamze, Guntars Grauss, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 456.lpp.
   
 17. Kreisā ātrija austiņas perkutāna transkatetrāla slēgšana ar oklūderi cerebrālas tromboembolijas profilaksē / A. Rudzītis, K. Būmeistere, M. Zabunova, M. Berzina, A. Grāve, I. Zakke, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 40.-41.lpp. : tab.
   
 18. Lacis, Aris. Intramyocardial administration of autologous bone marrow mononuclear cells in a critically ill child with dilated cardiomyopathy / Aris Lacis, Andrejs Erglis // Cardiology in the Young. - Vol.21, N 1 (2011), p.110-112.

 19. Mača, Aija. AKS ar ST segmenta pacēlumiem ārstēšanas rekomendācijas pasaulē un Latvijā : [par akūta koronāra sindroma diagnostiku un ārstēšanu] / Aija Mača, Ilja Zakke, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 31.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.9 (2011), 24., 26.-31.lpp. : diagr., ģīm., sh., tab.
   
 20. Mača, Aija. Reperfūzijas terapijas izvēle pacientiem ar akūtu koronāro sindromu un ST segmenta elevācijām / Aija Maca, Iļja Zakke, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 358.lpp.
   
 21. Management of obstructive sleep apnea in Europe / I. Fietze, T. Penzel, A. Alonderis, F. Barbe, M.R. Bonsignore, P. Calverly, W. De Backer, K. Diefenbach, V. Donic, M.M. Eijsvogel, K.A. Franklin, T. Gislason, L. Grote, J. Hedner, P. Jennum, L. Lavie, P. Lavie, P. Levy, C. Lombardi, W. Mallin, O. Marrone, J.M. Montserrat, E.S. Papathanasiou, G. Parati, R. Plywaczewski, M. Pretl, R.L. Riha, D. Rodenstein, T. Saaresranta, R. Schulz, P. Sliwinski, P. Steiropoulos, J. Svaza, Z. Tomori, P. Tonnesen, G. Varoneckas, J. Verbraecken, J. Vesely, A. Vitols, J. Zielinski, W.T. McNicholas // Sleep Medicine. - Vol.12, N 2 (2011), p.190-197.
   
 22. A Nonsynonymous Variant I248L of the Adenosine A3 Receptor Is Associated with Coronary Heart Disease in a Latvian Population / R. Peculis, G. Latkovskis, L. Tarasova, V. Pirags, A. Erglis, J. Klovins // DNA & Cell Biology. - Vol.30, N 11 (2011), p.907-911.

 23. Randomized Comparison of Final Kissing Balloon Dilatation Versus No Final Kissing Balloon Dilatation in Patients With Coronary Bifurcation Lesions Treated With Main Vessel Stenting : The Nordic-Baltic Bifurcation Study III / Matti Niemelä, Kari Kervinen, Andrejs Erglis, Niels R. Holm, Michael Maeng, Evald H. Christiansen, Indulis Kumsars, Sanda Jegere, Andis Dombrovskis, Pål Gunnes, Sindre Stavnes, Terje K. Steigen, Thor Trovik, Markku Eskola, Saila Vikman, Hannu Romppanen, Timo Mäkikallio, Knud N. Hansen, Per Thayssen, Lars Åberge, Lisette O. Jensen, Anders Hervold, Juhani Airaksinen, Mikko Pietilä, Ole Frobert, Thomas Kellerth, Jan Ravkilde, Jens Aarøe, Jan S. Jensen, Steffen Helqvist, Iwar Sjögren, Stefan James, Heikki Miettinen, Jens F. Lassen, Leif Thuesen. - References: p.85-86 // Circulation. - Vol.123 (2011), p.79-86 : fig., tables. - URL: http://circ.ahajournals.org/content/123/1/79.full.pdf

 24. Samazinātas klopidogrela efektivitātes riska faktori un novērtējums ar VASP metodi pacientiem pēc stenta implantācijas / Gustavs Latkovskis, Agnese Knipše, Inga Urtāne, Pēteris Brūveris, Arvid Gustafsson, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 138.lpp.
   
 25. Simple or Complex Stenting for Bifurcation Coronary Lesions : A Patient-Level Pooled-Analysis of the Nordic Bifurcation Study and the British Bifurcation Coronary Study / Miles W. Behan, Niels R. Holm, Nicholas P. Curzen, Andrejs Erglis, Rodney H. Stables, Adam J. de Belder, Matti Niemelä, Nina Cooter, Derek P. Chew, Terje K. Steigen, Keith G. Oldroyd, Jan S. Jensen, Jens Flensted Lassen, Leif Thuesen, David Hildick-Smith. - References: p.63-64 // Circulation: Cardiovascular Interventions. - Vol.4 (2011), p.57-64 : fig., tables. - URL: http://circinterventions.ahajournals.org/content/4/1/57.full.pdf
   
 26. Sirds resinhronizācijas terapijas efektivitāte un to ietekmējoši faktori / G. Kamzola, L. Glāzere, I. Ansaberga, P. Mečņiks, N. Ņesterovičs, M. Blumbergs, J. Ansabergs, M. Vikmane, K. Jubele, M. Zabunova, O. Kalējs, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 36.lpp.
   
 27. Sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī un tās kontrole ambulatori ārstētiem pacientiem ar koronāro sirds slimību Latvijā / Inga Balode, Sanda Jēgere, Iveta Mintāle, Inga Narbute, Gustavs Latkovskis, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 83.lpp.
   
 28. Sirdsdarbības frekvences raksturojums Latvijas iedzīvotājiem / Inga Balode, Sandra Jēgere, Vilnis Dzērve, Aldis Rozenbergs, Inga Narbute, Iveta Mintāle, Gustavs Latkovskis, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 36.-37.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 24.-37.lpp. : diagr., tab.
   
 29. Skride, Andris. Plaušu hipertensija – Latvijā vēl daudz neatklātu gadījumu / Andris Skride, Ainārs Rudzītis, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 13.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.9 (2011, sept.), 10.-13.lpp. : ģīm., tab.
   
 30. Slodzes tolerances uzlabošanās pulmonālās arteriālās hipertensijas pacientiem terapijā, lietojot sildenafilu / Andris Skride, Ainārs Rudzītis, Iļja Zakke, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 361.lpp.
   
 31. Specifiskie fiziskās slodzes testa kritēriji, vērtējot pacientus pēc perkutānas koronārās intervences / I. Mintāle, M. Zabunova, D. Lūriņa, I. Narbute, S. Jēgere, I. Zakke, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 44.lpp.
   
 32. Transkatetra aortas vārstuļa implantācija: transapikālās un transfemorālās metodes salīdzinošā analīze / Pēteris Stradiņš, Ainārs Rudzītis, Mārtiņš Kalējs, Eva Strīķe, Inguna Krastiņa, Milāna Zabunova, Ilze Zandarte, Marina Berzina, Aleksandra Lāce, Aļona Grāve, Inga Narbute, Iļja Zakke, Romans Lācis, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 36.lpp.
   
 33. Transkatetrāla aortas vārstuļa implantācija - transapikālās un transfemorālās metožu salīdzinošā analīze / A. Rudzītis, P. Stradiņš, M. Kalējs, E. Strīķe, M. Zabunova, I. Zandarte, M. Berzina, K. Būmeistere, A. Grāve, I. Narbute, I. Zakke, R. Lācis, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 38.-39.lpp. : tab.
   
 34. Zabunova, Milāna. Sievietes un koronārā sirds slimība / Milāna Zabunova, Iveta Mintāle, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 14.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.12 (2011, dec.), 10.-14.lpp. : diagr., ģīm., sh.