LU Bibliotēka piedāvā iepazīties ar LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas dāvinājumu, kas aptver jaunākos izdevumus dažādās zinātnes nozarēs. Grāmatas pieejamas LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā (Jelgavas iela 1).

Pateicoties LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļai, šogad LU Bibliotēkas grāmatu klāsts bagātināts ar nozīmīgiem zinātniskiem izdevumiem ne tikai redzes zinātnē, bet arī citās saskarnozarēs, piemēram, fizikā, ķīmijā, veselības aprūpē un psiholoģijā. Grāmatas būs aktuālas gan optometrijas studiju programmās studējošajiem,  gan medicīnas un citu zinātņu nozaru pārstāvjiem.

LU Bibliotēka ir sagatavojusi virtuālu ekspozīciju, kurā iespējams apskatīt vairāk nekā 100 dāvinātās grāmatas. Tāpat, ar grāmatām var iepazīties Dabaszinātņu bibliotēkā, kur tās izvietotas Informāciju par katru izdevumu redzēt meklēšanas un informācijas piegādes sistēmā Primo un veikt to rezervāciju.

Informatīvs buklets par dāvinājumu.

Dalīties