Aicinām uz izcilajam zinātniekam, ķīmiķim un fiziķim, Paulam Valdenam veltītās izstādes atklāšanu un diskusiju 20. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1.

Izstādes vizuālo materiālu veido P. Valdena darbi, informācija un, laikabiedru atziņas par viņu un zinātnieka publikāciju apkopojums. Izstādē iekļauti gan LU Bibliotēkas krājumā esošie izdevumi, gan materiāli no Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas Ķīmijas filiāles bibliotēkas.

Pēc izstādes atklāšanas sekos kopīgi ar LU Ķīmijas fakultāti un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu organizēta diskusija, kurā Ķīmijas fakultātes asociētais profesors Guntars Vaivars interesentus iepazīstinās ar P. Valdena ceļa turpinātājiem Latvijā, Ķīmijas fakultātes vadošais pētnieks Eduards Baķis informēs par jaunākajiem pētījumiem jonu šķidrumu jomā. Savukārt Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskais līdzstrādnieks Andris Amoliņš stāstīs par to, kā skats uz P. Valdena dzīvi un darbu mainījies laika ritumā.

Pauls Valdens (1863–1957) zinātnē ir vispāratzīts jaunu apakšnozaru – dinamiskās stereoķīmijas, neūdens šķīdumu elektroķīmijas un jonu šķidrumu pētniecības – pamatlicējs. Viņš ir pamatojis naftas organisko (biogēno) izcelsmi. P. Valdens ir bijis Rīgas Politehniskā institūta docētājs, profesors, Rīgas Politehniskā institūta direktors (1902–1905, 1917–1918), Baltijas Tehniskās augstskolas un Latvijas Augstskolas rektors (1919), Rostokas universitātes Ķīmijas institūta Neorganiskās un Farmaceitiskās nodaļas, Fizikāli ķīmiskās nodaļas vadītājs (1919–1934). P. Valdens ir viens no ievērojamākajiem ķīmijas vēsturniekiem un domātājiem par ķīmijas pamatiem.

 

Laipni aicināti!

Dalīties