© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina studentus piedalīties pētījumā, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu LU Bibliotēkas mājaslapu.

LU Bibliotēka vēlas noskaidrot, cik ērti un ātri ir iespējams atrast nepieciešamo informāciju Bibliotēkas mājaslapā.

Pētījuma dalībniekiem jāizpilda uzdevumi, kas veicami LU Bibliotēkas mājaslapā – to izpilde aizņem līdz 30 minūtēm. Lai piedalītos pētījumā, ir nepieciešams dators ar interneta savienojumu, pieeja MS Teams programmai, kā arī mikrofons un kamera. Pētījuma uzdevumu izpilde tiks ierakstīta. Garantējot respondentu anonimitāti, pētījuma ieraksts tiks transkribēts un izmantots pētījumam nepieciešamo datu ieguvei.

Pieteikšanās pētījumam, rakstot uz e-pastu: ieva.bekmane@lu.lv. Pētījuma norises laiks tiks noteikts pēc abu pušu vienošanās.

Pētījuma mērķis nav pārbaudīt studentu zināšanas, bet gan LU Bibliotēkas mājaslapu. 

Dalīties