Latvijas Universitāte (LU) Bibliotēka Dabaszinātņu bibliotēka (Jelgavas ielā 1) piedāvā iepazīties ar Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas dāvinājumu.

Aizejošajā 2020. gadā LU Bibliotēkas krājums papildināts ar 187 jauniem izdevumiem optometrijā, sākot no redzes optikas līdz par smadzeņu aktivitātei, redzes uztverei, kā arī tādās nozarēs, kā bioloģijā, bioķīmijā, fizikā, matemātikā, uzņēmējdarbībā, psiholoģijā, ķīmijā un medicīnā. 

Piedāvājam iepazīties ar jaunieguvumiem elektroniski - video formātā.

Grāmatas iegādātas, lai papildinātu un aktualizētu kursus Optometrijas bakalaura un Optometrijas profesionālās maģistra studiju programmām, kā atzīst Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas vadītāja, prof. Gunta Krūmiņa: nodaļa gatavojas divām svarīgām akreditācijām - Latvijas starptautiskajai un Eiropas diploms "Optometrijā", kā rezultātā jau savlaicīgi tiek atjaunota studiju materiālā bāze. 

Finanšu līdzekļi, ko nodaļa iegūldījusi, lai tiktu atjaunota studiju materiālā bāze ir dažāda - LU centralizēti piešķirtie līdzekļi fakultātes grāmatu iepirkumam,  Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas studiju līdzekļi, nodaļas attīstībai paredzētie līdzekļi un tālākizglītības kursu realizācijai iegūtie līdzekļi. 

Prof. Gunta Krūmiņa par grāmatu dāvinājumu saka: “Kā redzams, tad grāmatas nav tikai par optometriju, jo mūsu studijas ir multidisciplināras un šeit ir atrodamas dažādu jomu grāmatas. Šeit ir grāmatas gan bioloģijā, bioķīmijā, fizikā, matemātikā, uzņēmējdarbībā, psiholoģijā, ķīmijā, medicīnā un, protams, liela daļa par dažādām tēmām optometrijā, sākot no redzes optikas līdz par smadzeņu aktivitātei un redzes uztverei. Grāmatas domātas visiem mūsu studentiem, kuri mācās abās studiju programmās, kā arī tiek aicināti docētāji, kas pasniedz šos kursus tās izmantot kursa materiālu sagatavošanā, pārbaudes darbu veidošanā, jo grāmatās ir noderīgi dažāda veida jautājumi.” 

Dāvinājums vienkopus ir apskatāms arī jaunieguvumu izstādē Dabaszinātņu bibliotēkā (Jelgavas ielā 1), bet ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, izdevumus pirms tam aicinām rezervēt PRIMO vai Kopkatalogā.

Jaunieguvumi elektroniski - video formātā.

Dalīties