Prof. Heinrihs Strods

2020. gada 30. oktobrī notika organizētā konference “LU emeritētais profesors Heinrihs Strods: vēsturnieks un laikmetu maiņas”.

Konference bija organizēta divās daļās, no kurām vienu vadīja LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča, savukārt otru - LU Latvijas Vēstures institūta direktors Dr.hist., profesors Gvido Straube. Kopumā konferences laikā nolasīti 10 referāti un ziņojumi. Referentu vidū bija pārstāvji gan no LU Latvijas Vēstures institūta, LU Vēstures un filozofijas fakultātes, gan LU Bibliotēkas.

Lielākā daļa no referātiem bija veltīti LU emeritētā profesora Heinriha Stroda daudzpusīgajai darbībai un ieguldījumam dažādu virzienu pētniecībā un publikācijās - jauno laiku vēstures pētīšanā, agrārās vēstures, baznīcas vēstures, nacionālo partizānu vēstures un etnogrāfijas pētīšanā.

Tāpat tika sniegts ieskats H.Stroda pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas publicētajos manuskriptos, kā arī H.Stroda grāmatu kolekcijā esošajos XVII – XIX vēstures materiālos, kuri atrodami LU Bibliotēkas krājumā.

Konferences programmma.

Dalīties