Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Raiņa bulvārī atklāta izstāde ”Verba volant, scripta manent: LU Juridiskās fakultātes sākotne”, ar kuru LU Bibliotēka sveic LU Juridisko fakultāti simtgadē un ieskandina fakultātes jubilejas pasākumu programmu.

Vēlot spēku un laiku jaunu publikāciju radīšanai, LU Juridiskās fakultātes dekāni Anitu Rodiņu fakultātes simtgades svētkos sveica LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča.

Dekāne atzīmēja LU Juridiskās fakultātes devumu nozares zinātniskās domas attīstībā un uzsvēra, ka arī mūsdienās fakultātei ir jāatstāj tikpat liels nospiedums tiesību jomas attīstībā, kā to ir izdarījuši pirmie mācībspēki.

Juridiskās fakultātes saknes ir saistītas ar Latvijas Universitātes dibināšanu, kad tika izveidota Ekonomiski juridiskā jeb Juridiski ekonomiskā fakultāte, kas vēlāk ieguva Tautsaimniecības un tiesībzinātņu fakultātes nosaukumu.

Latīņu teiciens "Verba volant, scripta manent" vēsta, ka teiktais izgaist, bet rakstītais paliek, tāpēc izstādē apskatāmas pirmo Tiesību zinātņu nodaļas docētāju publikācijas, akcentējot konkrētu mācībspēku ieguldījumu fakultātes veidošanā un nozares zinātniskās domas attīstībā. Eksponētas docentu veidotās kursu programmas, komandējumu apraksti, disertācijas, pirmās izdotās mācību grāmatas un mašīnrakstā drukātie lekciju pieraksti, kas pavairoti ar rotaprintu.

Izstāde aizsākas ar Augusta Lēbera Getingenes Universitātē aizstāvēto disertāciju “Ueber strafbare Nichterfüllung von Lieferungsverträgen nach deutschem und ausländischem Strafrecht” (1889), kas izdota vēl pirms Latvijas Universitātes dibināšanās, vēršot uzmanību pirmo mācībspēku iegūtai izglītībai, kas ir saistīta gan ar Vācijas un Krievijas augstākas izglītības iestādēm, gan Tērbatas Universitāti.

Izstāde ļauj izsekot studiju materiālu attīstībai. Sākotnēji mācību līdzekļi bija studentu mašīnrakstā veidotie pieraksti, kas tika pavairoti ar dažādām iespiešanas tehnikām. Izstāde dod iespēju ielūkoties Augusts Lēbera 1920./21. mācību gadā lasītā kursa “Ievads tiesību zinībās” lekciju konspektos, kuros lasāms, ka semestri viņš noslēdza ar vārdiem: "Cilvēces augstākais mērķis ir sasniedzams tikai ar kultūras spēku brīvu attīstību, bet šī attīstība nav iedomājama bez tiesībām. Tiesību augstākais uzdevums ir nodrošināt visas cilvēces kulturālos pamatus."

Pakāpeniski tika radītas pirmās mācību grāmatas un monogrāfijas, kas bija neatsverams ieguldījums ne tikai studiju procesā, bet nozares attīstībā kopumā. Izstādē apskatāms par bibliogrāfisko retumu kļuvušais Augusts Lēbera monumentālais pētījums ”Tirdzniecības tiesību pārskats” (1926) un Paula Minca mācību grāmatas krimināltiesībās, kas 1925. un 1926. gadā izdotas krievu valodā, bet vēlāk tulkotas latviski. Jāatzīmē, ka vairākas izstādē redzamās grāmatas piedzīvojušas atkārtotus izdevumus un savu aktualitāti nav zaudējušas arī mūsdienās, piemēram, Vladimira Bukovska “Civīlprocesa mācības grāmata” (1933), Kārļa Dišlera “Ievads administrātīvo tiesību zinātnē” (1938) un Paula Minca “Krimināltiesību kurss: vispārējā daļa” (1934).

Ekspozīcija papildināta ar docentu un studentu atmiņām, kuras vēsta par mācību procesu, semināru un pārbaudījumu gaitu. Izpētītie materiāli un 1934. gada izdevums, kurā apkopotas Roberta Akmentiņa docētā kursa “Ievads tiesību zinātnē” eksāmena biļetes, ļauj nojaust, ka fakultātē iedibinātā pārbaudījumu kārtība bija stingra - studenti sniedza atbildes uz izvilktajām biļetēm, pievienoja studiju gaitā izlasītās literatūras sarakstu un lika lietā teorētiskās zināšanas risinot kāzusus.

Izstāde noslēdzas ar Tautsaimniecības un tiesībzinātņu fakultātes bibliotēkas katalogiem, simboliski norādot uz bibliotēku kā radīto intelektuālo vērtību glabātāju.

Aicinām iepazīt LU Juridiskās fakultātes vēsturi un apskatīt izstādi LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa) līdz 2019. gada 19. novembrim.

Dalīties