Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā (Jelgavas ielā 1, Rīgā) no 2018. gada 10. jūlija līdz 20. septembrim skatāma izstāde “Filozofa Viļņa Zariņa mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā”.

2015. gada vasarā LU Bibliotēka no V. Zariņa ģimenes saņēma dāvinājumu: V. Zariņa personīgos dokumentus, oriģināldarbu un tulkojumu manuskriptus, vēstules un fotogrāfijas. Izstādē apskatāmi materiāli no šī dāvinājuma: Dzimšanas apliecība, Latvijas Tautas frontes biedra karte, LZA Korespondētājlocekļa diploms, izglītības dokumentu oriģināli, reiz studentu pārbaudījumos izmantotās ar roku rakstītās eksāmenu biļetes kultūras vēsturē un filozofijas vēsturē, vēsturnieka profesora Edgara Dunsdorfa laikā no 1989. līdz 1990. gadam no Austrālijas sūtītās vēstules. Dāvinājumā vislielākais ir filozofijas klasiķu darbu tulkojumu manuskriptu klāsts. Izstādē redzams vācu filozofa, dabaszinātnieka un matemātiķa Gotfrīda Vilhelma fon Leibnica (Leibniz, Gottfried Wilhelm Freiherr von, 1646-1716.) franču valodā sarakstītā darba “Monadoloģija” (“La Monadologie”, 1714) teksta tulkojuma fragments. Izstādē aplūkojams arī V. Zariņa disertācijas manuskripts, kas veikts daļēji rokrakstā un mašīnrakstā uz 412 numurētām un 10 nenumurētām lappusēm. Dāvinājumā ietilpst arī 347 fotogrāfijas. Izstādē V. Zariņš fotogrāfijās redzams Latvijas Vēsturnieku komisijas locekļu un Rīgas Domes deputātu vidū un dažādu gadu portretfotogrāfijās. V. Zariņš dzimis 1930. gada 24. maijā Jūrmalas pilsētā. No 1949. līdz 1953. gadam studē Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultātē, iegūstot vidusskolas vēstures skolotāja kvalifikāciju, strādājis par vēstures skolotāju un zinātnisko līdzstrādnieku Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Vēstures institūtā. Pēc aspirantūras beigšanas 1967. gadā līdz pat 1985. gadam LU lasa lekcijas filozofijas vēsturē un kultūras vēsturē. LZA Filozofijas un socioloģijas institūtā kā pētnieks strādā no 1985. gada. V. Zariņš piedalījies Latvijas neatkarības atjaunošanā, Valsts un Rīgas kultūras un politiskajā dzīvē. Viņš bija Latvijas Tautas frontes dalībnieks, Rīgas domes deputāts, Valsts prezidenta Vēsturnieku komisijas loceklis. Vilnis Zariņš bija arī LZA korespondētājloceklis. Viņš ir Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks - 1995. gadā apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru un apbalvots arī ar Barikāžu piemiņas zīmi. Paralēli pasniedzēja pienākumiem V. Zariņš darbojies rakstniecībā - strādājis publicistikā, tulkojis, rakstījis un rediģējis zinātniskos tekstus. V. Zariņš latviski tulkojis filozofijas klasiķu darbus galvenokārt no franču valodas, bet prasmīgi izmantojis arī vācu, angļu un krievu valodas zināšanas. Savus tulkojumus papildinājis ar tulkotāja priekšvārdiem un zinātniskajām piezīmēm. Kopumā izdošanai latviešu valodā V. Zariņš sagatavojis vai piedalījies izdevuma sagatavošanā ap 25 pagātnes filozofu darbus. 2006. gadā par mūža ieguldījumu filozofijas attīstībā Latvijā, tulkojumiem un klasisko darbu sērijas “Avots” iedibināšanu apbalvots ar Lielo Fēliksa balvu. V. Zariņš miris 2014. gada 30. janvārī, apglabāts Asaru kapos.

Dalīties