Līdz 30. jūnijam Bibliotēkā Kalpaka bulvārī apskatāma LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Māksla” docētāju Austras Celmiņas un Dianas Janeles izstāde “Pieci elementi”.

Izstādē var apskatīt mākslinieču radošos darbus, veidojot savstarpēju dialogu dažādos mākslas izpausmes veidos - glezniecībā un tekstilmākslā un iesaistot tajā arī skatītāju. Tas ir radoši pētnieciskās darbības atskaites punkts, kas atspoguļo gan iepriekšējos gados padarīto, gan jaunāko veikumu, kas tiek nodots skatītāju vērtējumam pirmo reizi. Gaisma, telpa, krāsa, laukums un līnija – formālie elementi, kas vieno abu mākslinieču darbus. Sakārtoti noteiktā sistēmā, tie veido katras autores individuālo redzējumu un rokrakstu. Tekstilmozaīkas skaidri norobežotie laukumi vai glezniecības brīvais triepiens – tehniski paņēmieni, kas vienlīdz labi atklāj sievišķīgu emociju gammu vai risina racionāli izvirzītus uzdevumus. Katram skatītājam ir iespēja izstādes darbos meklēt arī saturiski filozofiskus elementus. Austra Celmiņa beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu, piedalījusies izstādēs Latvijā un ārzemēs kopš 1996. gada. Tekstilmozaīka, kas radošā darba procesā ļauj mainīt vai papildināt sākotnējo ieceri, ir mākslinieces iecienītākā tehnika. Kombinējot dažādus audumus, var panākt neierobežotas krāsu, faktūru un zīmējumu variācijas, tonālos kontrastus vai smalkas nianses, kas izceļ darba daudzslāņainību un dažādus vizuālus efektus, kas parādās, mainot apgaismojumu vai skata punktu. Tematiski mākslinieces darbos var pamanīt atsauces uz vēsturisku stilu ornamentiem, stilizētiem bērnu zīmējumiem un dekoratīviem motīviem no mākslinieku darbiem, kas iedvesmojuši radošos meklējumus. Diana Janele savulaik piedalījusies lietišķās mākslas izstādēs, kā arī daiļojusi interjera vertikālās un horizontālās plaknes, apgleznojusi un veidojusi porcelānu, ņēmusi dalību vairāku pašmāju un daudzu ārvalstu animācijas filmu tapšanā. Kā pati māksliniece ar humoru atzīst - pēdējos gados radošās darbības vētrainai imitācijai izvēlējusies eļļas glezniecību. Izstāde tapusi ar LU Bibliotēkas un LU Akadēmiskās attīstības projekta atbalstu. Sagatavoja Austra Celmiņa un Diana Janele. Izstāde apskatāma Bibliotēkas Kalpaka bulvāra darba laikā.

Dalīties