Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēka (LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1) aicina uz izstādi “Latvijas zinātnieku gaitas mālu un keramikas izpētē”, kura būs skatāma no 29.janvāra līdz 30.jūnijam.

Izstāde veidota LU 76.starptautiskās konferences un 2.starptautiskā un starpdisciplinārā simpozija “Clay and Ceramics 2018” ietvaros, lai rosinātu atzīmēt un pieminēt Latvijas mālu un keramikas zinātnieku sasniegumus, kā arī, lai veicinātu nozares atpazīstamību plašākam interesentu lokam. Izstādē apkopota informācija par mālu un keramikas zinātniekiem Latvijā, sākot no 1924.gada. Varēsiet iepazīt silikātu tehnologu Eiženu Rozenšteinu (1886-1933), kurš tālākiem pētījumiem sagatavojis un skolojis vienu no derīgo izrakteņu vadošajiem pētniekiem Latvijā Jūliju Eiduku (1904-1986). J. Eiduks plaši sadarbojies mālu analīzes un keramikas tehnoloģijas pētījumos ar Eduardu Vītiņu (1933-2011) Ģeoloģijas un Zemes dzīļu aizsardzības pārvaldes Centrālajā laboratorijā. LU profesoram Visvaldim Kuršam (1928-2000) 2018.gadā apritētu 90 gadu jubileja. V. Kuršs pētījis mālu atradņu ģeoloģisko uzbūvi, to veidošanās apstākļus un praktisko izmantošanu. Vēsturisku liecību atstājis zinātnieks Jānis Sleinis, kurš ir pirmatklājējs Liepas devona mālu atradnēm. Izstādē atspoguļoti arī silikātu tehnologs Uldis Sedmalis (1933-2017), mālu atradņu ģeoloģiskās izpētes zinātnieki Biruta Martinsone, Eda Rinks (1909-1997) un juras mālu atradņu ģeoloģiskā izpētes zinātnieks Krišs Bērziņš.  Izstādē apskatāmas LU Bibliotēkas krājumā esošas vēsturiski nozīmīgas monogrāfijas mālu un keramikas pētniecībā, kurās ir autoru ierakstīti veltījumi nozīmīgiem sabiedrības pārstāvjiem un iestādēm. 
Mūsdienās mālus un keramiku pēta LU ģeoloģijas un ķīmijas nozares zinātnieki, kā arī Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas zinātnieki.  Interesenti izstādē “Latvijas zinātnieku gaitas mālu un keramikas izpētē” varēs iepazīties ar katra zinātnieka izpētīto, foto attēliem no prakses vietām un interesantiem paraugiem no LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja (ZTVM) Ģeoloģijas muzeja.
Laipni gaidīti!

Dalīties