Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulv. 19, 2. stāvā, 203. telpā.) no 31. marta līdz 30. aprīlim apskatāma LU Juridiskās fakultātes profesora Kalvja Torgāna mācību grāmatu un publikāciju izstāde, kas veidota par godu profesora 75 gadu jubilejai.

Kalvis Torgāns ir LU Civiltiesisko zinātņu katedras profesors, habilitētais tiesību doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, zvērināts advokāts Latvijas advokātu kolēģijā. Laikā no 2008. gada februāra līdz 2014. gada marta beigām vienlaikus bijis arī Augstākās tiesas Senāta senators, tiesnesis. 1962. gadā ar izcilību absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridisko fakultāti, kopš tā laika K.Torgāns visu darba dzīvi ir saistījis ar LU Ekonomikas un juridisko, vēlāk Juridisko fakultāti. Neatlaidīgi un mērķtiecīgi K.Torgāns turpinājis zinātnisko un pedagoģisko darbu, sākot ar asistenta amatu, aspirantūru, vecāko pasniedzēju, tad kļūstot par docentu, 1985.gadā ievēlēts par profesoru, četrpadsmit gadus vadījis civiltiesisko zinātņu katedru, divas reizes profesors bijis fakultātes dekāns. K.Torgāns devis ievērojamu ieguldījumu juridisko zinātņu attīstībā valstī, kā LU mācībspēks un tiesībzinātnieks sniedzis nozīmīgu pienesumu Senāta judikatūras attīstībā, joprojām ir viens no visatzītākajiem, augstāk vērtētajiem un cienījamākiem mācībspēkiem, kā arī profesionālis un autoritāte civiltiesību jomā. Apveltīts lielām darba spējām, ko apliecina pēdējo gadu plašais publikāciju klāsts, gandrīz katru gadu arī pa vienai jaunai grāmatai. Vadījis vairāku zinātnisko grantu izpildi. 2009. gadā Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni (trešā šķira). Saņēmis Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi, LU Gada balvu par zinātniskās skolas izveidošanu, LZA Dītriha Lēbera balvu un citas atzinības. Profesora K.Torgāna galvenie pētījumi un lektora darba virzieni ir civiltiesības, civilprocess, salīdzinošā jurisprudence, patērētāju tiesību aizsardzība. Profesors ir piedalījies vairāk nekā 30 likumprojektu sagatavošanā, piedalījies darba grupās un sniedzis atsauksmes par apmēram 70 normatīvo aktu sagatavošanu. Izstādē apskatāmas vairāk kā 60 nozīmīgas profesora zinātniskās publikācijas un monogrāfijas, raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos un mācību līdzekļi. Izstādē apskatāmi izdevumi no LU Bibliotēkas krājuma, kā arī daži ārzemju izdevumi no profesora personīgās grāmatu kolekcijas. Profesoram veltītajā jubilejas izstādē apskatāma arī jaunākā, 2014. gada martā izsnākusī mācību grāmata "Saistību tiesības". Laipni gaidīti visi interesenti!

Dalīties