Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Kalpaka bulvārī aplūkojama izstāde, kura izveidota par godu grāmatu – „Savs vārds: Johans Georgs Hāmanis: ievads viņa domāšanā” un „Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis” – atvēršanas pasākumam. Grāmatu autors ir LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Raivis Bičevskis.

Johans Georgs Hāmanis (1730 - 1788), izcils vācu filozofs un mistiķis, rakstnieks, saukts par „sava laika gaišāko prātu” (Gēte), dēvēts par Ziemeļu magu, Imanuēla Kanta draugs. Viņa domas un darbi saglabā savu nozīmību arī šodien. Izstādē kopumā aplūkojami 27 informācijas resursi - monogrāfijas un rakstu krājumi: gan Johana Georga Hāmaņa darbi, gan pētniecības sekundārā literatūra - pētniecības klasika un jaunākie pētījumi. Saturiski informācijas resursus apvieno tēma „Hāmanis un filozofija”. Izstādē iekļauti arī Johana Gotfrīda Herdera (1744 - 1803) - vācu dzejnieka, kritiķa, teologa un filozofa darbi un informācijas resursi par viņu. Nozīmīgu vietu ekspozīcijā ieņem kritiskais Johana Georga Hāmaņa darbu faksimilizdevums sešos sējumos, kas, neskatoties uz vairākiem atsevišķu darbu jaunizdevumiem, joprojām tiek citēts Johana Georga Hāmaņa mūsdienu pētījumos. Citus izstādē apskatāmos darbus sarakstījuši tādi ievērojamie pētnieki, kā ģermānists Josefs Nadlers (1884 - 1963), prof. Dr. Bernhards Gajeks (Rēgensburgas Universitāte), prof. Dr. Osvalds Bajers (Tībingenas Universitāte) un citi. Izstāde sagatavota izmantojot LU Bibliotēkas krājuma informācijas resursus. Izstāde no 29. maija līdz 01. jūlijam būs aplūkojama LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4, 2. stāvā, katru darba dienu no plkst. 10.00. līdz 18.00. Aicinām visus interesentus!

Dalīties