LU Bibliotēkas Kalpaka bulvārī konferenču zālē skatāma LU Bibliotēkas krājumā esošā, Napoleona dibinātā Eģiptoloģijas institūta izdotā izdevuma «Description de l’Egypte» oriģinālgravīru kolekcijas izstāde.

Vēsturiski un ilustratīvi izcilās gravīras tika veidotas Napoleona Ēģiptes ekspedīcijas laikā no 1798. līdz 1801. gadam. Gravīras veidoja vairāk nekā 150 zinātnieki, kas pavadīja Napoleonu karagājienā uz Ēģipti. Gravīru izdevuma veidošanā piedalījās vairāk nekā 2000 mākslinieku, kartogrāfu, burtliču, kā arī 400 gravieri. «Description de l’Egypte» pirmais izdevums tika publicēts no 1802. līdz 1822.gadam 20 sējumos, kuros ietilpa ap 900 vara gravīru un 3000 zīmējumu. Līdz ar izdevuma «Description de l’Egypte» publicēšanu aizsākās Ēģiptes kultūrvēsturiskā pētniecība Eiropā.
LU Bibliotēkas krājumā atrodas 2. izdevums, kuru no 1820. līdz 1829.gadam izdeva Charles Lois Fleury Panckoucke. Izdevuma pilnais nosaukums ir „Description de l'Égypte ou Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'éxpédition de l'armée française” vai, tulkojot nosaukumu latviešu valodā, - ,,Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā”. Izdevumā iekļautas 929 gravīras. Gravīras detalizēti un precīzi ataino Ēģiptes vēstures, arhitektūras pieminekļus, mākslas darbus, tajās apskatāmi daudzi vēsturiski objekti, kas mūsdienās ir zuduši. Gravīrām ir liela vēsturiskā nozīme arī mūsdienās, jo tās papildina Ēģiptes pētniecībai pieejamo informācijas avotu klāstu.
Izstādē aplūkojamas 16 oriģinālgravīras, to saturs ir ļoti daudzveidīgs – tajās attēlotas piramīdas, tempļi, skulptūras un bareljefi, hieroglifu raksti, pilsētas un to kartes.
Laipni aicināti visi interesenti!  Iespēja pieteikt ekskursiju:  www.biblioteka.lu.lv/pakalpojumi/ekskursijas/ (LU darbiniekiem un  studentiem bez maksas)

Dalīties