Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) no 2024. gada 1. jūlija veic pāreju uz atvērtās piekļuves izdevējdarbības modeli. Turpmāk OECD iLibrary esošās grāmatas, publikācijas, dati un cita veida saturs ikvienam būs pieejams atvērtā piekļuvē, tiešsaistē, bez maksas.

Organizācijas dalībvalstis ir pieņēmušas lēmumu OECD publikācijas un datus no 2024. gada 1. jūlija padarīt pieejamus atvērtā piekļuvē. Materiāli šobrīd atrodas OECD iLibrary vietnē, kura tiks atjaunota līdz 2024. gada beigām, pēc tam resursiem būs iespējams piekļūt, izmantojot tikai OECD galveno tīmeļvietni - oecd.org, kurai izveidots jauns dizains un organizācija. Pārejas procesā visas saites (URL un DOI) automātiski novirzīs pie konkrētā resursa. Izņēmums ir IEA (International Energy Agency) statistikas datubāze. Interesentus, kuri vēlas saglabāt šīs datubāzes arhīvu, ir aicināti to lejupielādēt līdz 2024. gada beigām, pirms OECD iLibrary vietnes darbības pārtraukuma.

Visām publikācijām, kuras publicētas no 2024. gada 1. jūlija, pēc noklusējuma būs piešķirta CC-BY licence, kas ļauj lietotājiem saturu izplatīt, pārveidot, adaptēt, norādot atsauci uz autoru. Atsevišķiem satura veidiem var būt izņēmumi, kuri būs skaidri norādīti pie konkrētā resursa.

OECD ir starptautiska organizācija, kurā sadarbojas vairākas dalībvalstu valdības, lai risinātu ar globalizāciju saistītus ekonomiskus, sociālus un vides izaicinājumus. Mērķis ir veidot politiku, kas palīdz veicināt labklājību, līdztiesību un iespēju brīvību visiem. OECD izstrādā ieteikumus, veic analīzi, apkopo datus un piedāvā citus materiālus politikas veidotājiem, pētniekiem, analītiķiem un dažādu jomu pārstāvjiem. Resursi iepazīstina ar nozares aktualitātēm, palīdz pieņemt lēmumus un īstenot labākos risinājumus savā valstī, reaģējot uz jaunām norisēm un izaicinājumiem. OECD ir viens no visaptverošākajiem tiešsaistes resursiem, kas sniedz iespēju ikvienam izpētīt informāciju par tādām tēmām kā valsts pārvalde, vide, izglītība, finanses, sabiedrība, enerģija, zinātne un citām.

Dalīties