Raksti rakstu krājumos

  • Paidere, Ilva. Informācijpratības pārbaudes un vērtēšanas metodes [elektronisks resurss] = Methods of examination and evaluation of information literacy / Ilva Paidere, Aija Putniņa // Informācija un sabiedrība [elektronisks resurss] : informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and society : proceedings of the department of information and library studies / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. – Nr.3 (2013), 176.-188.lpp. : tab. – URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/LU_SZF_IBSN_ZR_2013_nr3_small1.pdf
  • Ranka, Sandra. Brīvpieejas informācijas (Open Access) resursu nozīme zinātnes attīstībā [elektronisks resurss] = The role of Open Access information resources in the scientific development / Sandra Ranka // Informācija un sabiedrība [elektronisks resurss] : informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and society : proceedings of the department of information and library studies / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa.-Nr.3(2013),160.-175.lpp.att. – URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/LU_SZF_IBSN_ZR_2013_nr3_small1.pdf                                                                     
  • Ranka, Sandra. Priekšvārds = Foreword = Предисловие / Sandra Ranka. –Teksts paralēli latviešu, angļu, krievu val. // Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps : dzīve un darbs / Latvijas Universitātes bibliotēka ; [sastādītāja Sandra Ranka]. – (Latvijas Universitātes rektori). – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. –7.-18.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2955
  • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Augstskolas bibliotekāru pedagoģiskās kompetences veicināšana [elektronisks resurss] = The promotion of the university librarian's pedagogic competence / Ilona Vēliņa-Švilpe // Informācija un sabiedrība [elektronisks resurss]: informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and society : proceedings of the department of information and library studies / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. –Nr.3 (2013), 189.-206.lpp. : att., tab. – URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/LU_SZF_IBSN_ZR_2013_nr3_small1.pdf

Konferenču materiāli

  • Gudakovska, Iveta. Studējošo informācijpratības attīstība kā kvalitatīva studiju darba garants = Students' information literacy development as a guarantee of qualitative studies / Iveta Gudakovska. – (Augstskolu pedagoģija = Higher education institutions pedagogy) // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2013. gada 24.-25.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international conference, May 24th-25th, 2013 / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts, Udines universitāte. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2013. –1.d., 73.-82.lpp.

Citi publicēti raksti

  • Tretjakova, Dita. 100 000 ierakstu Latvijas Universitātes vēsturē un zinātnē / Dita Tretjakova, Jana Klebā. – Kopsav. angļu val.: 100 000 Records in the History and Science of the University of Latvia, 29.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. –Rudens (2013), 29.lpp. : fotogr. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1839
  • Uzula, Aija. Ielūkojies LU Bibliotēkas dārgumu skapī! / Aija Uzula. – Kopsav. angļu val.: Take a look inside the treasure chest of the UL Library!, 11.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. – Pavasaris (2013), 10.-11.lpp. : fotogr. –URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1384
  • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Ārvalstu pieredze modernākai bibliotēkai / Ilona Vēliņa-Švilpe. – Kopsav. angļu val.: International Experience for a More Advanced Library, 28.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. – Rudens (2013), 26.-28.lpp. : fotogr.  – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1839