• Ingrīdas Irbes un viņas audzēkņu gleznu izstāde Bibliotēkā Kalpaka bulvārī
  • Bibliotēkas dārgumi no zoologa, LU profesora, Dr. Embrika Stranda kolekcijas
  • Profesora Ēvalda Mugurēviča 85 gadu jubilejai ir veltīta izstāde LU Bibliotēkā