Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulv. 19, 203. telpa) 15. decembrī plkst. 16.00 tiks atklāta izstāde “Latvijas Universitāte Saules sistēmā: debess ķermeņi, kam dots ar Latviju un Latvijas Universitāti saistīts vārds”.

Izstādes atklāšanas pasākumā piedalīsies vadošie LU pētnieki:  LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, LU Astronomijas institūta direktors, vadošais pētnieks Ilgmārs Eglītis, iepazīstinot klātesošos ar debess ķermeņu pētīšanas metodēm, kā arī LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja direktors un LU Astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks, sniedzot vēsturisku ieskatu par nosaukumu došanu debess ķermeņiem. Savukārt LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošais pētnieks Jānis Balodis līdzdalīs savus iespaidus – debess ķermenis Visumā nes manu vārdu. Izstāde sniedz lielisku iespēju vairāk uzzināt par katru no 21 debess ķermeņa, kam dots ar LU un Latviju saistīts vārds. Daļa no šiem nosaukumiem ir atpazīstami: “Latvia”, “Krišbarons”, “Kurland”, “Canders”, “Vasks” – šie ir tikai daži ar Latviju un LU saistīti vārdi, kuros nosaukti 20. gs. atklātie debess ķermeņi.. Tomēr ir debess ķermeņu vārdi, kuri plašākai sabiedrībai ir mazāk zināmi. Godinot izcilus astronomijas zinātnes pamatlicējus Latvijā, debess ķermeņiem piešķirti viņu vārdi: “Šteins” – nosaukts par godu LU profesoram Kārlim Šteinam (1911-1983), vienam no izcilākajiem latviešu astronomiem, asteroīdu un komētu pētniekiem, “Blumbahs” – piešķirts par godu Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklim, krievu zinātnieka Dmitrija Mendeļejeva līdzgaitniekam Fricim Blumbaham (1864-1949), kurš 1946. gadā kļuva par LU Fizikas institūta vadītāju un izveidoja Astronomijas sektoru. Savukārt debess ķermeņiem “Balodis” un “Eglitis” vārds piešķirts, lai īpaši izceltu LU zinātnieku ilggadējo ieguldījumu astronomijas pētniecības veicināšanā: LU Astronomijas institūta direktoram, astronomam, fizikas doktoram Ilgmāram Eglītim un LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošajam pētniekam Jānim Balodim. Būtisku ieguldījumu astronomijas attīstībā iegulda LU Astronomijas institūts. Šie panākumi sasniegti daudzu pētījuma gadu rezultātā, veicot Saules sistēmas mazo ķermeņu novērojumus un orbītu aprēķinus LU Astronomijas institūta Baldones observatorijā. Izstādes veidošanā izmantoti materiāli no LU Bibliotēkas kolekcijas - Astronomijas institūta bibliotēkas, kas satur nozīmīgus izdevumus dažādās zinātņu nozarēs: astronomijā, ģeodēzijā, topogrāfijā, kartogrāfijā, debess mehānikā, kosmosa pētniecībā, fizikā, matemātikā, navigācijā un citās. Izstādi “Latvijas Universitāte Saules sistēmā: debess ķermeņi, kam dots ar Latviju un Latvijas Universitāti saistīts vārds” iespējams aplūkot LU Bibliotēkas Bibliotēkā Raiņa bulvārī no 15. decembra līdz 2017. gada 15. janvārim.

Dalīties