Pasaules Frankofonijas dienu ietvaros līdz 31. martam LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža ielā 4a, 1. stāvā) aplūkojama izstāde „Iepazīsim Frankofoniju un tās valstis”

Francijas institūts un Francija vēstniecība sadarbībā ar citām Frankofonijas dalībvalstīm ik gadu martā organizē Frankofonijas dienas, tās pulcina franču valodas pratējus un visus, kas interesējas par Franciju un tās kultūru. Frankofonijas dienu ietvaros Latvijā paredzēti dažādi tematiskie kultūras pasākumi, toties LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēka lieliski kalpo kā valodu glabātāja topošajiem un esošajiem valodniekiem, uzglabājot pēc iespējas vairāku valodu izdevumus, par ko Frankofonijas dienu svētku ietvaros attiecībā uz franču valodu var pārliecināties izstādes apmeklētāji. Izstādē varat iepazīt Frankofonijas dalībvalstu autoru izdevumus daiļliteratūrā, mācību literatūrā, kā arī periodiskos izdevumus franču valodā. Tā sniedz iespēju ikvienam iepazīt Frankofonijas pasauli drukātā formā, apliecinot franču valodas kontinentālā mēroga izplatību visā pasaulē un mūsdienu franču valodas aktualitāti. Vārds Frankofonija pirmo reizi minēts 1880. gadā. Franču ģeogrāfi to izmantoja, lai ar vienu nosaukumu apzīmētu visas franciski runājošās valstis. Frankofonija ir starptautiska valstu kopiena, kurā apvienojušās valstis, kurās franču valoda ir valsts valoda vai tajā runā nozīmīga daļa valsts iedzīvotāju, vai arī franču valoda un kultūra ir atstājusi ievērojamas pēdas vietējā kultūrā. Starptautiskā Frankofonijas organizācija izveidojās 1970. gadā. Sākotnēji tā bija neliela franciski runājošo ziemeļu valstu kopiena, bet gadu gaitā šī organizācija pārauga globālā kopienā, kuras dalībvalstis sadarbojas dažādos virzienos – kultūrā, zinātnē, jurisprudencē, ekonomikā un miera nodrošināšanā. Organizācijā darbojas 75 valstis (56 valstis ir šis organizācijas locekles, 19 valstīm ir novērotāju statuss).Latvija Frankofonijai pievienojās 2008. gadā.

Dalīties