Sveicot jubilejā ievērojamo latviešu filozofi, Latvijas Universitātes profesori Maiju Kūli, Latvijas Universitātes Bibliotēkas Bibliotēkā Kalpaka bulvārī (Kalpaka bulvāris 4, 206.telpa) līdz 21. maijam apskatāma profesorei Maijai Kūlei veltīta izstāde.

Izstādē vienkopus apskatāmas prof. Maijas Kūles monogrāfijas, lasāmas autores domas par tām, izdevumi, kuriem profesore bijusi zinātniskā redaktore.  Apkopota statistika par publikācijām Latvijas izdevumos, informācija par profesionālajām aktivitātēm, dalību dažādos projektos. Prof. Maija Kūle ir bijusi zinātniskā darba vadītāja pieciem promocijas darbiem (autori: I. Kivle, M. Kiope, V. Vēvere, Ģ. Jankovskis, U.Vēgners). Izstādē iespējams iepazīties ar iepriekš nepublicētām Māras Kiopes un Ulda Vēgnera atmiņām par sadarbību ar prof. Maiju Kūli promocijas darba tapšanas gaitā. Filozofe Maija Kūle dzimusi Lejasciemā, absolvējusi Lejasciema vidusskolu, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. Maija Kūle ir viena no Latvijas vadošajām zinātniecēm, ir LZA akadēmiķe, Eiropas zinātņu un mākslu akadēmijas īstenā locekle, profesore, filozofijas habilitētā doktore. Profesore ir sešu monogrāfiju autore, viņas vārds ir plaši zināms arī pasaules filozofijas zinātnieku aprindās – profesore ir piedalījusies ar referātiem un ziņojumiem starptautiskos kongresos, konferencēs, ģenerālajās asamblejās dažādās pasaules valstīs, stažējusies un realizējusi projektus Monreālas universitātē (1995), Humboldta universitātē Berlīnē (1999), Britu akadēmijā (2002), Austrijas ZA un Vīnes universitātes Filozofijas institūtā (2004, 2009). Prof. Maija Kūle  aktīvi piedalās diskusijās, sniedz intervijas, dalās ar viedokļiem par aktuālām Latvijas sabiedrības problēmām. Par sava zinātniskā darba sasniegumiem 1996. gadā profesore saņēmusi Spīdolas balvu par grāmatu „Filosofija” (sarakstīta kopā ar profesoru R. Kūli), kas atzīta par labāko grāmatu humanitārajās zinātnēs Latvijā. 2003. gadā saņemta Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā balva par grāmatu "Phenomenology and Culture" kā veiksmīgu Eiropas integrācijas tēmas risinājumu filozofijā. 2006. gadā profesore Maija Kūle ir apbalvota ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Teodora Celma balvu filozofijā. 2012 gadā akadēmiķe saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni par  sevišķiem nopelniem humanitāro zinātņu attīstībā Latvijā un zinātnes sasniegumu atpazīstamības veicināšanā Eiropā un pasaulē. Apsveicam prof. Maiju Kūli ar jubileju un pateicamies par viņas ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā! Izstāde apskatāma līdz 21. maijam. Prof. Maija Kūle Prof. Maijas Kūles profesionālā darbība Prof. Maijas Kūles monogrāfijas Prof. Maijas Kūles darbība skaitļos un attēlos Dr. Phil. Māras Kiopes pārdomas Dr. Phil. Ulda Vēgnera pārdomas

Dalīties