Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža ielā 4a, 1. stāvā) no 2. decembra aplūkojama izstāde “Roze 1903. gada faksimilreprodukciju albumā “Terra Mariana””.

Izstāde veidota XI starptautiskās zinātniskās konferences “Literatūra un reliģija” ietvaros, kas norisināsies LU Humanitāro zinātņu fakultātē no 2. līdz 3. decembrim. Konference ir veltīta dārza un labirinta tēmai Bībelē un kultūrā: literatūrā, mākslā, teātrī, kino, mūzikā. LU Bibliotēkas veidotā izstāde piedāvā vienu no retajām iespējām aplūkot 1903. gada faksimilreprodukciju albuma “Terra Mariana” fragmentus. LU Bibliotēkas krājumā esošā faksimilreprodukcijas albuma pamatā ir 1888. gadā Rīgā vienā eksemplārā tapušais albums - Baltijas poļu muižniecības dāvinājums pāvestam Leonam XIII viņa priesterības 50 gadu jubilejā. Albuma “Terra Mariana” oriģināls ir krāšņs Rīgas meistaru mākslinieciskās izcilības paraugs, kas ietver tintes, tušas un akvareļtehnikā darinātus zīmējumus, kā arī tekstus latīņu valodā. Albums ir vizuāli krāšņs un saturiski bagāts, sniedzot ieskatu Livonijas vēsturē, kristīgās ticības ienākšanā Baltijas zemēs un katoļu baznīcas vēsturiskajos aspektos. Albuma izgatavošana bija nozīmīgs notikums tā laika sabiedrības dzīvē. Par ko liecina albuma izgatavošanai veltītā izstāde, kas guva milzīgu popularitāti. Papildus tam, lai paliktu piemiņa par apbrīnojamo Rīgas mākslinieku veikumu, albums tika nofotografēts un pēc 15 gadiem, ņemot par pamatu fotogrāfijas, vācu izdevēja,  litogrāfa Aleksandra Groseta izdevniecībā tika izveidoti faksimilreprodukciju albumi četrās mapēs “Terra Mariana”. Tas ir mākslinieciski augstvērtīgs izdevums ar jūgendstila jauninājumiem iesējuma noformējumā un jaunāko mākslas iespiedumu tehnoloģiju izmantošanu, kas raksturīgi 20. gadsimta sākumam. Krāsainie oriģināla attēli ar īpašu autotipijas metodi kvalitatīvi reproducēti melnbaltos attēlos samazinātā formātā kopā ar aprakstošo tekstu uz plāna papīra aizsarglapām. 1903. gadā tapušais faksimilreprodukcijas albums mūsdienās ir antikvārs retums. Ekspozīcijas centrā ir stāsts par rozi – viena no kristietības simboliem atainojumu albumā “Terra Mariana”. Kristietībā rozes motīvs parādās kā savvaļas rožu krūms – mežroze, kas bieži lietots kā Dievmātes atribūts. Albuma attēlos redzams gan rožu vainags, kas akcentē Svētās Jaunavas Marijas kronēšanas motīvu, gan ziedoša mežrožu zari kopā ar kristāmtrauku, misionāra figūrai blakus attēlots rožu krūms kā ciešanu un atdzimšanas atgādinājums. Izstādi iespējams aplūkot LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā līdz 30. decembrim.

Dalīties