LU Bibliotēkas Bibliotēkā Aspazijas bulvārī (Aspazijas bulv. 5, 203. telpā) līdz 11. maijam apskatāma filozofam Vilnim Zariņam veltīta piemiņas izstāde ‘’Vilnis Zariņš - atmiņu stāsti”.

Vilnis Zariņš (1930 - 2014) pazīstams kā izcils filozofs, tulkotājs, LU Filozofijas un vēstures fakultātes docents, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis, Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, kā arī nacionālisma ideju virzītājs un politiķis. Kā docētājs devis būtisku ieguldījumu vairāku simtu filozofijas specialitātes studentu profesionālajā sagatavošanā, kuri šodien strādā par filozofijas pasniedzējiem Latvijas augstskolās un par pētniekiem zinātniskajās iestādēs. Pētniecisko interešu lokā bija sabiedriskās apziņas izpēte un nacionālās idejas aizstāvība. Savas domas un uzskatus viņš atspoguļojis monogrāfijās: "Brīvības pievārtē", "Kam pieder nams?", "Kraukļu un cīruļu laiks". Viņš ir iztulkojis 25 pasaulē slavenu klasiķu un filozofu darbus, starp tiem - Laodzi, Platons, Aristotelis, Seneka, B. Spinoza, ir vairāku izdevumu, mācību materiālu priekšvārdu un anotāciju autors. Vilnis Zariņš ir bijis vairāku Rīgas Domes sasaukumu deputāts, Rīgas Latviešu Biedrības biedrs, Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks. 2006. gadā par mūža ieguldījumu filozofijas attīstībā Latvijā, tulkojumiem un klasisko darbu sērijas "Avots" iedibināšanu viņš ir apbalvots ar Lielo Fēliksa balvu. Par aktīvu iesaistīšanos Valsts neatkarības atjaunošanā saņēmis arī Barikāžu cīņu piemiņas zīmi. LU Bibliotēkas īpašumā 2015. gada vasarā nonāca vērtīgs V. Zariņa dzimtas dāvinājums: vēstules, fotogrāfijas, manuskripti u.c. dokumenti. Pateicoties šim dāvinājumam LU Bibliotēka izveidojusi izstādi par nozīmīgu personību Latvijas kultūras un izglītības dzīvē. Izstādē aplūkojami iepriekš neredzēti dokumenti, fotogrāfijas, kas dažādos laika posmos atklāj V. Zariņa mūžu -  bērnību, personības veidošanās ceļu, kā studentu cienītu pasniedzēju ar nenogurstošu mācīšanas sparu, kā izcilu pētnieku un publicistu, kā sabiedrisko darbinieku. Parāda viņa ieguldījumu zinātnē, izglītības un politiskās domas veidošanā. Saistītās ziņas: Notiks Viļņa Zariņa grāmatas  „Nacionālsociālisma ideoloģija un tās izpausmes Latvijā” atvēršanas svētki

Dalīties