Latvijas Universitātes Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža iela 4a, 1. stāvā) no 7. aprīļa līdz 28. aprīlim apskatāma izstāde “Vārds vārdnīcā un tekstā”, tā veidota 5. starptautiskās klasiskās filoloģijas biennāles konferences “Antiquitas Viva 2016: Vārds vārdnīcā un tekstā” ietvaros.

“Vārdi, ņemot vērā attiecīgā vēstures posma sociālās un kultūras saites, rada tekstus un kontekstus, kuru nozīmju bagātībai jābūt atainotai vārdnīcā – rīkā, kas fiksē valodas gramatisko un semantisko ainu”, -- uzsver konferences rīkotāji. Izstādē aplūkojami vairāk kā 60 informācijas resursi – monogrāfijas, zinātnisko rakstu krājumi, periodiskie izdevumi un vārdnīcas. Saturiski tos apvieno konferences tēma “Vārds vārdnīcā un tekstā” – sākot ar vārda funkcionēšanu vārdnīcā, kā arī vārdnīcu sastādīšanas problēmām, līdz pat vārda attiecībām ar tekstu. Izstādē var iepazīties ar valodnieces un etnogrāfes Dainas Zemzares “Darbu izlasi”, kurā iekļauti zinātniskie raksti par latviešu leksikoloģijas un leksikogrāfijas jautājumiem, pētījumi par izlokšņu leksiku, vietu nosaukumiem un personvārdiem, populārzinātniskie raksti par atsevišķiem leksikas un valodas kultūras jautājumiem, kā arī ar viņas lielāko pētījumu – monogrāfiju “Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam)”. Tāpat iespējams aplūkot jaunākos pētījumus teorētiskajā leksikogrāfijā, piemēram, Lauras Karpinskas  “English-Latvian lexicographic tradition : a critical analysis” (2015). Papildus no izstādē apskatāmajiem izdevumiem jāpiemin grāmatu “Daugavas paklājs”, kas ir par 16. gadsimta Livonijas dzejnieka humānista Augustīna Eicēdija latīniski sacerētu poēmu - pārkaldinātu latviešu valodā, tā paver iespēju plašai lasītāju auditorijai palūkoties uz Livoniju un tās metropoli Rīgu caur kristietības un pagāniskās pasaules pretišķību prizmu. Izstādē iekļauti arī Valsts valodas komisijas raksti, kurus apvieno tēma “Valoda un tulkojums.” Liela uzmanība izstādes ietvaros paredzēta arī vārdnīcām, piemēram, senvārdu, eponīmu, slenga u.c. Izstāde sagatavota, izmantojot LU Bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus. Laipni aicinām apmeklēt izstādi! 

Dalīties