No 2016. gada 11. novembra līdz 2017. gada 31. janvārim Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā (Jelgavas ielā 1), skatāma izstāde “Dabaszinību mācību grāmatas laiku laikos”. Izstāde veidota par godu asoc. prof. Mihaila Gorska dabaszinību mācību grāmatu dāvinājumam LU Bibliotēkai.

Profesors dabaszinību mācību grāmatu kolekciju sāka veidot 1977. gadā. Laika gaitā ir uzkrāti nozīmīgi dažādu autoru darbi dabaszinātņu metodikā, piemēram, Johana Kundera senākā Latvijā izdotā mācību grāmata “Dabas stāstu vadonis” (1886), kura arī apskatāma izstādē. Izstāde ir unikāla, jo tās apmeklētāji var apskatīt, kādas mācību grāmatas tika izdotas trīs nozīmīgos laika posmos - Cariskajā Krievijā dažādās pilsētās - Rīgā, Maskavā, Odesā, Kijevā, Sanktpēterburgā -  izdotie izdevumi (1879-1927), Latvijā izdotās mācību grāmatas (1901-1940) un latviešu valodā izdotās grāmatas Maskavā – Bēgļu skolas laikā (1921). Daugavpils Universitātes asociētais profesors, Iecavas vidusskolas ķīmijas skolotājs un ķīmijas didaktikas speciālists Mihails Gorskis dzimis  1950. gadā Daugavpilī. M. Gorskis nesis pasaulē visas Latvijas vārdu un izskolojis daudzus ļoti talantīgus ķīmiķus.  1999. gadā Lielbritānijas Starptautiskais Biogrāfiju Centrs Mihailu Gorski nominēja par “Pasaules Tūkstošgades Cilvēku” (“International Man of the Millennium”). Vēsturisko izdevumu kolekcija papildināta ar Rīgas Skolu muzeja skolu seno piederumu eksponātiem - tintnīcām, liecībām, mikroskopiem un dažādiem citiem vēsturiskiem skolu piederumiem, ko varbūt arī kāds no izstādes  apmeklētājiem atcerēsies no savām skolas gaitām.   Atgriezties vēsturē, apskatot vēsturisko dabaszinību mācību grāmatu kolekciju un skolu piederumus, aicināts ikviens interesents!

Dalīties