2016. gada izskaņā Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēka stendu izstādes veidā vēlas sumināt LU profesorus un pētniekus, kuri šajā gadā svinējuši apaļu jubileju. Stendu izstāde interesentiem apskatāma LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1) no 26. decembra līdz 31. janvārim.

LU Bibliotēka ne reti veido izstādes par godu mācībspēkiem, bet ar šo izstādi tiek ieviesta jauna tradīcija Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā - LU Bibliotēkas veidotās izstādes iemīļotajiem mācībspēkiem kā apsveikums nozīmīgās jubilejās. Šajā gadu mijā īpaši vēlamies izcelt trīs LU profesoru un asociēto profesoru zinātniskos sasniegumus - Bioloģijas fakultātes asociēto profesoru Jāni Priednieku, Ķīmijas fakultātes asociēto profesori Idu Jākobsoni un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesoru Māri Kļaviņu. Šo trīs mācībspēku devums LU vārda popularizēšanā ir nozīmīgs, tapušas vairākas monogrāfijas un zinātniskie raksti, piemēram, asoc. prof. Jāņa Priednieka pirmais “Latvijas ligzdojošo putnu atlants”, ir viens no nozīmīgākajiem darbiem Latvijas ornitoloģijā, prof. Māra Kļaviņa “Vides zinātne” ir viena no pieprasītākajām grāmatām Dabaszinātņu bibliotēkā, savukārt asoc. prof. Idas Jākobsones “Pārtikas ķīmija” ir starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” mācību pamata materiāls.   Stendu izstādē var iepazīt katra jubilāra nozīmīgākās publikācijas, kolēģu un studentu atziņas un vērtējumu, kuri ikdienas steigā ne vienmēr tiek pateikti. Izstāde apskatāma no 26. decembra līdz 7. janvārim LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā  (Jelgavas ielā 1), 1. stāva vestibilā, pēc 7.janvāra izstādes stendi būs izvietoti atsevišķi Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes - 3. stāva, Bioloģijas fakultātes - 5. stāva, Ķīmijas fakultātes - 6. stāva gaiteņos. Laipni aicināts ikviens interesents!

Dalīties