Latvijas Universitātes Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā līdz 12. martam apskatāma ievērojamam zinātnieka, Puškina daiļrades pētnieka profesora Ļeva Sidjakova (11.03.1932–25.02.2006) piemiņas izstāde.

Profesors Ļevs Sidjakovs dzimis Rīgā. Viņa tēvs Sergejs Sidjakovs kā emigrants ieradās Latvijā 1920. gadā. Māte Lidija Sidjakova (dzim. Rubisova) no 1923. gada līdz 1927. gadam vadīja viņai piederošu zēnu pamatskolu. Vectēvs Pāvels Rubisovs bija populārs sabiedriskais darbinieks, laikraksta „Majak”(Bāka) izdevējs (19221923). Ļevs Sidjakovs 1949. gadā pēc skolas absolvēšanas iestājās Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē. Jau universitātes gados viņš pievērsās Puškina daiļrades izpētei. No 1954. gada līdz 1957. gadam mācījās PSRS Zinātņu akadēmijas Krievu literatūras institūta aspirantūrā Ļeņingradā (tagad Pēterburga), kur viņa skolotāji bija Boriss Gorodeckis, Nikolajs Izmailovs, Boriss Tomaševskis. No 1957. gada Ļ. Sidjakovs strādāja par krievu literatūras pasniedzēju Rīgas pedagoģiskajā institūtā, no 1958. gada – Latvijas Valsts universitātē (tagad Latvijas Universitāte). 1962. gada janvārī Krievu literatūras institūtā aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju „Puškina stāsti un XIX gadsimta 20.-30. gadu krievu stāsti”, bet 1975. gada novembrī Tartu Universitātē – doktora disertāciju „Puškina proza un dzeja. Savstarpējās attiecības un mijiedarbība”. Viņš darbojās Zinātņu akadēmijas Puškina komisijā un Puškina kopoto rakstu akadēmiskā izdevuma redkolēģijā, bija Puškina biedrības Asamblejas un izdevniecības „Kņiga” (”Grāmata”) Puškina bibliotēkas redkolēģijas loceklis. Profesora zinātniskais darbs tika veiksmīgi apvienots ar ražīgu pasniedzēja darbību. Ļeva Sidjakova studenti kļuvuši par pazīstamiem zinātniekiem -  kultūrvēsturnieks Boriss Ravdins, Jeruzalemes Ebreju universitātes profesors Romāns Timenčiks, krievu filologs un literatūras teorijas vēsturnieks Jevgenijs Toddess, Stenforda Universitātes profesors un krievu literatūras vēsturnieks Lazars Fleišmans. Profesoram Ļevam Sidjakovam ir 259 zinātniskās publikācijas. Izstādē varat iepazīt nozīmīgākos darbus - monogrāfijas un rakstu krājumus,  fotogrāfijas un manuskriptus no Sidjakovu ģimenes personīgā arhīva, kā arī nozīmīgākos viņa studentu darbus. Laipni aicināti visi interesenti!

Dalīties