Izstāde ”Bencingers. Apsolītā Zeme. Atrastā zeme”, no 29. augusta līdz 23. oktobrim apskatāma Dabaszinātņu Bibliotēkā, Jelgavas ielā 1. Tā ļauj ieskatīties LU profesora, teologa un orientālista Imanuēla Bencingera (1865-1935) privātbibliotēkā, ko Latvijas Universitāte savā īpašumā iegādājās pirms 80 gadiem.

Uz Latvijas Augstskolu 1921. gadā ataicinātais vācu izcelsmes teologs, orientālists, Vecās Derības pētnieks Imanuēls Bencingers ar savu Vācijā, Palestīnā un Amerikā iegūto milzīgo pieredzi un plašajiem sakariem ienesa Teoloģijas fakultātē Rietumeiropas un Amerikas akadēmiskās tradīcijas. Imanuela Bencingera vislielākās intereses objekts visa mūža garumā bija Apsolītā Zeme. Profesora izvēle strādāt Latvijai savukārt ļauj apgalvot, ka Latvija bija viņa Atrastā zeme. Kā cilvēks ar lingvista talantu, jau neilgi pēc darba uzsākšanas, profesors spēja latviešu valodā lasīt lekcijas Israēļa reliģijas vēsturē, Israēļa tautas vēsturē, Israēļa literatūras vēsturē, Vecās Derības eksegēzēs Teoloģijas fakultātē un vispārīgajā reliģiju vēsturē un Austrumu vēsturē Filoloģijas un filozofijas fakultātē. Paralēli šim darbam I.Bencingers no 1921. gada veica arī augstskolas Centrālās bibliotēkas tehniskā direktora pienākumus, lielu ieguldījumu sniedzot tās darbības praktiskajā nodrošinājumā. Ne velti arī viņa personīgā bibliotēka izceļas ar pārdomātu saturisko daudzveidību un tematisko pilnīgumu savas profesionālās darbības un plaša redzesloka vajadzībām. Grāmatu kolekcijas tematika aptver reliģiju vēsturi, Vecās Derības pētniecisko literatūru, Tuvo Austrumu valodu apguvi, Seno Austrumu civilizāciju dažādos aspektos, vēsturiskus materiālus par Svēto Zemi, arheoloģiskos pētījumus par Palestīnu, Izraēlu, Sīriju un Ēģipti, kara tematiku Tuvajos un Vidējos Austrumos kopš bibliskajiem laikiem, plašu ģeogrāfisku materiālu, kā arī šaurākus tematus, piemēram, medicīnu un mūziku Vecajā Derībā u.c. Izstāde “Bencingers. Apsolītā Zeme. Atrastā zeme” veidota no prof. Imanuela Bencingera privātbibliotēkas grāmatām, kas atrodas LU Bibliotēkas krājumā, tai skaitā arī vairākiem viņa paša sarakstītiem darbiem. Eksponēšanai izstādē izvēlētas 67 grāmatas latviešu, vācu, angļu, franču, arābu un ebreju valodās no 1935. gadā pēc prof. I. Bencingera nāves iegādātās privātkolekcijas, kas tagad veido daļu no LU Bibliotēkas vēsturiskā krājuma. Plašajā grāmatu klāstā ir iespēja skaidrāk ieraudzīt senāko gadu grāmatu vērtību, no kurām dažas aktualizējas arī mūsdienās, piemēram, islāma vēsture, kas kolekcijā pārstāvēta pietiekami plaši. Aicinām uz Dabaszinātņu bibliotēku, lai iepazītos ar šīs izstādes ekspozīciju! Izstāde apskatāma līdz 23. oktobrim.                                                                                                                                            Saistītās ziņas: Teoloģijas profesoram Imanuēlam Bencingeram – 150 gadi Izstāde ”Bencingers. Apsolītā Zeme. Atrastā zeme”

Dalīties