Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Resursi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.06.2017

Bibliotēkas krājumā pieejami ap 1,7 miljoni informācijas resursu vienību:  grāmatas, žurnāli, laikraksti, kartes, notis, rokraksti, attēlizdevumi, skaņu ieraksti, disertācijas u. c. materiāli un vairāk kā 170 tūkstoši e-resursu dažādās zinātņu nozarēs.

Informācijas resursu izvietojums bibliotēkā ir strukturēts atbilstoši studiju infrastruktūrai - nozaru bibliotēkās un krātuvē.  

Bibliotēka Aspazijas bulvārī
Bibliotēka Kalpaka bulvārī
Bibliotēka Raiņa bulvārī
Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka
Humanitāro zinātņu bibliotēka
Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka
Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka
Dabaszinātņu bibliotēka
LU Bibliotēkas Krātuve

Krājuma veidošana un attīstība ir nepārtraukts process, kurā var iesaistīties ne tikai LU personāls, bet ikviens lietotājs.

Konsultācijas drukāto un e-resursu izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu. 
Atsauksmes
, lūdzu, izsakiet šeit!