LU Bibliotēkas Raiņa bulvārī krājumā atrodas vēsturiski pārmantotais Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājums.

LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas vēsturiskajā kolekcijā ir iespieddarbi tiesību zinātņu vēsturē, kas pārsvarā izdoti 19. gs. un 20. gs. sākumā. Šajā kolekcijā sastopami arī reti izdevumi, kas datēti ar 17. gs. un 18. gs. Iespieddarbi ir dažādās (latīņu, franču, vācu, latviešu un krievu) valodās. Kopumā kolekcijā ir aptuveni 5 000 eksemplāri.

1919. gadā tika uzsākts darbs pie Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveides. Fakultāte, rūpējoties par savu attīstību, uzsāka bibliotēkas izveidi, iegādājoties profesora Bergmaņa bibliotēku. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu bibliotēka savu darbību uzsāka 1923. gada pavasarī.

Vēlākajos gados krājumu papildināja grāmatas no privātajām bibliotēkām, piemēram, 1935.-1936. mācību gadā bibliotēka saņēma Viļa Siliņa bibliotēku (ap 500 sējumu) un docenta Hermaņa Albāta bibliotēkas 273 sējumus. Paralēli dāvinājumiem fakultātes bibliotēkas krājumu papildināja iegādātās grāmatas. Piemēram, 1937. gadā tika nolemts iegādāties profesora Aleksandra Būmaņa bibliotēku.

Dažādu politisko varu un ideoloģiju ietekmē, kā arī biežo bibliotēkas telpu maiņas rezultātā LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājums nopietni cieta. Pēckara gados krājums tika pakļauts cenzūrai, ko veica īpaši izveidota komisija. No fakultātes bibliotēkas krājuma izņemtās grāmatas tika nodotas Galvenajai literatūras pārvaldei un Latvijas Valsts Universitātes (LVU) Zinātniskās bibliotēkas slēgtajam fondam. Diemžēl daudzi izdevumi tika iznīcināti.

Negatīvi krājuma saglabāšanu iespaidoja arī biežā bibliotēkas telpu maiņa. Pēc Otrā pasaules kara bibliotēkas krājumu sadalīja, izveidojot divas atsevišķas - ekonomikas un tiesību zinātņu - bibliotēkas. Tiesību zinātņu krājumu un Latvijas Valsts Universitātes Juridiskās fakultātes bibliotēku no Raiņa bulvāra 19 pārcēla uz Aleksandra Suvorova ielu 32 (tagad - Aleksandra Čaka iela). Savukārt 1952. gadā sekoja nākamā pārcelšanās - jaunāko krājuma daļu pārvietoja atpakaļ uz Raiņa bulvāri 19, bet senākos izdevumus - uz Ļeņina ielu 32 (tagad - Brīvības bulvāris), kur bija izvietota arī daļa Centrālās bibliotēkas krājuma. 1956. gadā telpu trūkuma dēļ Juridiskās fakultātes bibliotēku likvidēja. Tās veco krājumu iekļāva LVU Zinātniskās bibliotēkas Grāmatu krātuves krājumā, un ilgus gadus šīs grāmatas tika uzglabātas nepiemērotos apstākļos Lāčplēša ielā.

1997. gadā uz savām vēsturiskajām telpām Raiņa bulvārī 19 pārcēlās LU Bibliotēkas Sociālo zinātņu bibliotēka (tagadējā Bibliotēka Raiņa bulvārī: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija). Tad tika rosināts Tautsaimniecības un tiesību zinātņu bibliotēkas izdevumus juridisko zinātņu nozarē pārvest uz Latvijas Universitātes galveno ēku . Neskatoties uz krājuma saglabāšanas problēmām, līdz mūsdienām ir saglabātas vērtīgas Latvijā un ārzemēs izdotas grāmatas, kas kopš 1998. gada atrodas LU Bibliotēkas Raiņa bulvārī krājumā.

I. Kraukle. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas vēsturiskais krājums 

Saistītās ziņas:

Lasītājus gaida reta un vērtīga tieslietu literatūra

Atklāta izstāde "Vārds likumam - 16.-17. gs. tiesību avoti"