Bibliotēkas krājums tika būtiski papildināts ar izciliem izdevumiem 2006. gadā, pateicoties LU Goda doktora Helmuta Vintera (1935–2004) nozīmīgajam 5122 eksemplāru grāmatu dāvinājumam.

Dāvinājumā ietverti izdevumi dažādās zinātņu nozarēs, bet īpaši daudz iespieddarbu ir literatūrzinātnē angļu un vācu valodā, kā arī angļu, amerikāņu un vācu daiļliteratūra angļu un vācu valodā.

Dr. Helmuts Vinters savos zinātniskajos darbos ir pievērsies literatūras teorijai un literatūrkritikas vēsturei. Mūža lielāko daļu profesors strādāja Gīsenes Universitātē. Zinātnieks ir strādājis par vācu un salīdzinošās literatūras profesoru arī Bristoles Universitātē, Ņujorkas Universitātē un Buenosairesas Universitātē, Ceilonas Universitātē, kā arī citās augstskolās.

2001. un 2002. gadā Dr. Helmuts Vinters strādāja LU Moderno valodu fakultātē (tagadējā Humanitāro zinātņu fakultātē). 2004. gadā zinātniekam tika piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora tituls. Neilgi pēc tam Dr. Helmuts Vinters aizgāja aizsaulē, novēlot savu ārkārtīgi bagāto filoloģisko bibliotēku Moderno valodu fakultātei.

Dāvinājums atrodas LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas krājumā. 

J. Tomsone, A. Uzula, A. Volkova. LU Goda doktors Helmuts Vinters un viņa dāvinājums