• Bārbale, Maija. Bibliotēkas tēla konstrukcijas Latvijas plašsaziņas medijos (1985.−1990. un 2003.−2008.) [elektroniskais resurss] / Maija Bārbale. -Bibliogr.: 28.lpp. -Kopsav. angļu val.: 106.lpp. -Tiešsaistes raksts. -Nos. no tīmekļa lapas. -Resurss aprakstīts 2011.g. 21.febr. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. -Nr.51/52 (2011), 20.-28.lpp.: il. -Tiešsaistes žurn. -Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Barbale_Bibliotekas.pdf
  • Burķīte, Sanita. Sadarbība -Turcijas bibliotēku attīstības virzītājspēks [elektroniskais resurss] / Sanita Burķīte, Ilga Rampāne, Aldona Volkova. -Bibliogr.: 69.lpp. -Kopsav. angļu val.: 107.lpp. -Tiešsaistesraksts. -Nos. no tīmekļa lapas. -Resurss aprakstīts 2011.g. 21.febr. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. -Nr.51/52 (2011), 65.-69.lpp.: il. -Tiešsaistes žurn. -Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Burkite_Sadarbiba.pdf
  • Klebā, Jana. Latvijas skolu vēstures pētnieku darbi Latvijas Universitātes bibliotēkā / J. Klebā. -(Rīgas bibliotēkas un muzeji -Domskolas vēstures glabātāji). -Vēres : 222.-224.lpp. -Kopsav. vācu val.: 214.-215.lpp. // Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī / [sastādītājas: Aīda Krūze (zin. red.), Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. -Rīga : RaKa, 2011. -214.-224.lpp.
  • Kraukle, Ieva. Lasītājus gaida reta un vērtīga tieslietu literatūra : pieejams LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājums / Ieva Kraukle. -(Domu mantojums) // Jurista Vārds. -Nr.42 (2011. 18.okt.), 22.-25.lpp. : il.
  • Šļahota, Daiga. Vērtīgs medicīnas literatūras dāvinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkai / Daiga Šļahota. -Kopsav. angļu val.: A valuable contribution of medical literature to the Library of the University of Latvia, 14.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. -Ziema (2011), 23.-25.lpp. : il.
  • Ulmane, Guna. Atklāta izstāde "Vārds likumam -16.-17. gs. tiesību avoti" : [par izstādes atklāšanu Latvijas Universitātes Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija] / Guna Ulmane, Ieva Kraukle; tekstā stāsta Mārīte Saviča, Jānis Lazdiņš, Vita Paparinska. -(Notikums) // Jurista Vārds. -Nr.47 (2011, 22.nov.), 9.lpp. : fotogr.