Raksti rakstu krājumā

  • Putniņa, Aija. Latvijas Universitātes Bibliotēkas identitāte = Identity of the Library of the University of Latvia / Aija Putniņa // Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti / LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. – Nr.1 (2010), 110.-117.lpp. – Izmantoto avotu saraksts: 117.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/679   

Konferenču materiāli

  • Klebā, Jana. Latvijas skolu vēstures pētnieku darbi Latvijas Universitātes bibliotēkā / J. Klebā. – (Rīgas bibliotēkas un muzeji -Domskolas vēstures glabātāji). – Vēres : 222.-224.lpp. – Kopsav. vācu val.: 214.-215.lpp. // Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī / [sastādītājas: Aīda Krūze (zin. red.), Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. – Rīga : RaKa, 2011. -214.-224.lpp.

Citi publicēti raksti

  • Bārbale, Maija. Bibliotēka iet līdzi laikam / Maija Bārbale ; intervēja Kitija Balcere. -Kopsav. nos. angļu val.: Library keeps up with latest developments, 12.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. – Vasara (2011), 10.-12.lpp. : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/390
  • Bārbale, Maija. Bibliotēkas tēla konstrukcijas Latvijas plašsaziņas medijos (1985.−1990. un 2003.−2008.) [elektroniskais resurss] / Maija Bārbale. – Bibliogr.: 28.lpp. – Kopsav. angļu val.: 106.lpp. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. –Resurss aprakstīts 2011.g. 21.febr. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. –Nr.51/52 (2011), 20.-28.lpp.: il. –Tiešsaistes žurn. – URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Barbale_Bibliotekas.pdf 
  • Burķīte, Sanita. Sadarbība -Turcijas bibliotēku attīstības virzītājspēks [elektroniskais resurss] / Sanita Burķīte, Ilga Rampāne, Aldona Volkova. – Bibliogr.: 69.lpp. –Kopsav. angļu val.: 107.lpp. – Tiešsaistesraksts. – Nos. no tīmekļa lapas. -Resurss aprakstīts 2011.g. 21.febr. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. – Nr.51/52 (2011), 65.-69.lpp.: il. – Tiešsaistes žurn. – URL : http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Burkite_Sadarbiba.pdf
  • Gavare, Daina. Reini Ādmīdiņu atceroties : (1939.14.09. –2010.17.10.) / Daina Gavare // Daugavas Vanagu Mēnešraksts. - Nr. 1 (Janv./Marts, 2011), 42.-45.lpp.-URL: https://brivalatvija.lv/arhivs 
  • Kraukle, Ieva. Lasītājus gaida reta un vērtīga tieslietu literatūra : pieejams LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājums / Ieva Kraukle. -(Domu mantojums) // Jurista Vārds. -Nr.42 (2011. 18.okt.), 22.-25.lpp. : il.
  • Strēle-Makovejeva, Ingūna. Atklāj jaunu LUB nozaru bibliotēku [elektroniskais resurss] / Ingūna Strēle-Makovejeva. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2010.gada aprīlis–decembris)). -Tiešsaistes raksts. -Nos. no tīmekļa lapas. -Resurss aprakstīts 2011.g. 21.febr. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. -Nr.51/52 (2011), 98.lpp. -Tiešsaistes žurn. -Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Latvijas_biblioteku_51_52.pdf 
  • Šļahota, Daiga. Vērtīgs medicīnas literatūras dāvinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkai / Daiga Šļahota. - Kopsav. angļu val.: A valuable contribution of medical literature to the Library of the University of Latvia, 14.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. -Ziema (2011), 23.-25.lpp. : il. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/594
  • Ulmane, Guna. Atklāta izstāde "Vārds likumam -16.-17. gs. tiesību avoti" : [par izstādes atklāšanu Latvijas Universitātes Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija] / Guna Ulmane, Ieva Kraukle; tekstā stāsta Mārīte Saviča, Jānis Lazdiņš, Vita Paparinska. - (Notikums) // Jurista Vārds. - Nr.47 (2011, 22.nov.), 9.lpp. : fotogr.