OpenAIRE-Advance

Ilgtermiņa projekts īstenots no 2018.-2021. gadam.

Starptautiskais projekts OpenAIRE-Advance attīstīs tālāk OpenAIRE izvirzītos mērķus, atbalstot atvērto piekļuvi zinātniskām publikācijām un pētījumu datiem Eiropā. OpenAIRE nostiprina sasniegto, uzturot veiksmīgu/sekmīgu infrastruktūru, kas sastāv no ieinteresētu cilvēku un stabilu tehnisko pakalpojumu tīkla, un vienlaikus darbojas, lai tā būtu uzticama e-infrastruktūra Eiropas atvērtās zinātnes mākonī (European Open Science Cloud). 

Projektā OpenAIRE-Advance ir ieplānots paplašināt nacionālo atvērtās piekļuves dienestu (NOAD) iespējas, lai tie kļūtu par būtisku daļu savas valsts datu infrastruktūrās, virzot un paplašinot atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes ideju un mērķus dažādās valstu programmās. 

Projekta laikā tiks analizēti zinātniskās komunikācijas elementi, piemēram, atvērtās piekļuves izdevējdarbība un nākošās paaudzes repozitoriji. 

Tehniskajā līmenī OpenAIRE-Advance koncentrēsies uz OpenAIRE pakalpojumu darbību un uzturēšanu, uzlabojot piedāvātos OpenAIRE pakalpojumus: 

  • optimizēs to veiktspēju un mērogojamību; 
  • pilnveidos to funkcionalitāti, pamatojoties uz lietotāju atgriezenisko saiti, 
  • pārveidos gala produktus, izmantojot profesionālu mārketinga pieeju ar precīzi definētiem galvenās darbības rādītājiem, 
  • apvienos pakalpojumu un produktu klāstu  kopējā e-Infra katalogā, lai paplašinātu to izmantošanu. 

Kopā ar COAR, OpenAIRE-Advance palielinās OpenAIRE globālo lomu, paplašinot sadarbību ar ASV, Japānu, Kanādu, kā arī Latīņamerikas un Āfrikas valstīm. 

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm Latvijā pieejama OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta tīmekļa vietnē šeit. 

 

Projekta OpenAIRE-Advance kontaktinformācija:  
Gita Rozenberga  
Projekta vadītāja 
LU Bibliotēka  
e-pasts: napd@lu.lv