Projekta pilns nosaukums: “Universitāšu bibliotēkas kā zinātnisko komūnu un sabiedrības sadarbības veicinātājas Baltijas valstīs amatierzinātnes kontekstā” (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics)  

Projekta finansējums: Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma. Projekta Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125 

Projekta mājas lapa: www.libocs.ut.ee 

Projekta mērķis: Starptautiskā projekta galvenais mērķis ir izzināt un veicināt izpratni par akadēmisku bibliotēku lomu sabiedriskās zinātnes* jeb amatierzinātnes (Citizen Science) aktivitātāšu integrēšanā pētnieciskos projektos Baltijas valstīs. 

Projekta īstenošanas laiks: 2022-2024 

Projekta dalībvalstis: Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Grieķija 

Sadarbības partneri:  

Tartu Universitāte  
Latvijas Universitāte 
Kauņas Tehnoloģiju universitāte 
Vitauta Lielā universitāte 
Tallinas Tehnoloģiju universitāte 
Immer Besser GmbH 
Web2Learn 

Projekta LibOCS kontaktinformācija Latvijā:   
Gita Rozenberga   
LU Bibliotēka   
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv  

* Sabiedriskā zinātne ir kopradē balstīts pētniecības process, kurā iedzīvotāji vai amatierzinātnieki sadarbojas ar zinātniekiem, vai otrādi. Šajā procesā var aktīvi piedalīties un sniegt ievērojamu iegūldījumu arī citi speciālisti, piemēram, atmiņas institūciju darbinieki. Sabiedriskā zinātne ir viena no atvērtās zinātnes (Open Science) komponentēm jeb attīstības virzieniem. “Citizen Science” tulkojumam latviešu valodā šobrīd tiek izmantoti dažādi jēdzieni – sabiedriskā zinātne, amatierzinātne, pilsoņzinātne.