Projekta nosaukums: “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”

Partneru augstkolas: LU, LLU, RISEBA, TSI, Vidzemes augstkola.

Projekta ietvaros sadarbības partneri sagatavos kursus par tēmām saistībā ar digitālajām kompetencēm.

LU Bibliotēka projekta ietvaros izstrādās divus kursus: Zinātnisko rakstu un sekundāro datu gudra meklēšana tīmeklī un ārējās datu bāzēs;

Autortiesības un licences

Projekta īstenošanas laiks: 2022-2023